ควันหลง..ประเพณีงานไหม ทำไม? ถึงอยากมีกิ๊ก


เพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของจังหวัดขอนแก่น รวมทั้งภาคอีสาน และคนไทยทั้งประเทศ อันก่อเกิดจากความร่วมมือ ร่วมใจ ในการจัดงานจนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ควันหลง..!~! ประเพณีผูกเสี่ยว งานไหม และงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น

หนุ่มน้อย..หน้าซาลาเปา..คนนี้ ยืนชมสาวๆ.. อย่างเริงร่า ตามบรรยากาศติดขอบขบวนแห่ เลยทีเดียว

เห็นแล้ว (ลูกใครหว่า?~~!!) แต่ชอบ มั่ก ๆ ๆ เลยนำมาฝากค่ะ  

(((ดังภาพ))) อิอิ

29de11

เพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมอันดีของไทย จึงนำภาพการจัดงานที่ผ่านมา ฝากชาวบล็อก

งานประเพณี ผูกเสี่ยว เที่ยวงานไหม กินข้าวพาแลง ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นเมืองอีสาน ในงาน

“เทศกาลไหม ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2551”

วันที่ 29 พฤศจิกายน -10 ธันวาคม 2551
ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

  • สื่อด้วยภาพขบวนแห่จากหน่วยงานราชการต่างๆ ที่ให้ความร่วมมือกันในการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของจังหวัดขอนแก่น ตลอดทั้งภาคอีสาน
  • กิจกรรมการออกร้านงานกาชาดจังหวัด
  • การประกวดฟ้อนรำ
  • การสืบสานภูมิปัญญาอีสาน
  • การบอกเล่าถึงความเป็น "เสี่ยว"
  • การสร้างตำนานของ ใยไหม ที่เป็นมรดกของคนอีสาน รวมถึงคนไทย
  • การนำเสนอผลงานอันมีคุณค่า รวมถึงการจัดนิทรรศการต่างๆ มากมาย
  • การจัดนิทรรศการ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นต้นแบบแก่หมู่บ้านอื่นๆ ที่จะนำไปเทคโนโลยี และองค์ความรู้ต่างๆ อย่างมากมายเพื่อไปพัฒนาขยายผลและต่อยอดในการพัฒนาหมู่บ้านของตนเองให้มีความพอเพียง และเพียงพอ ตามแนวปรัชญาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  • ฯลฯ 

29de1

 29de2

29de14

ปลายเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ทุกปีจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนถึงต้นเดือนธันวาคม เป็นเวลา 12 วัน 12 คืน บริเวณสนามกีฬากลางจังหวัด งานเทศกาลไหมและประเพณีผูกเสี่ยวนี้

สืบเนื่องมาจากประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอาชีพรองที่นอกเหนือจากการทำนา คือ การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ทอผ้าต่างๆ ซึ่งทางราชการได้ให้การสนับสนุนจนจังหวัดขอนแก่นเป็นแหล่งผลิตผ้าไหมที่มีชื่อเสียงประกอบกับมีประเพณีการผูกเสี่ยวซึ่งเป็นขนบธรรมเนียมดั้งเดิมของภาคอีสานที่มุ่งให้คนรุ่นเดียวกันรักใคร่เป็นพี่เป็นน้องช่วยเหลือกัน เรียกว่า คู่เสี่ยว” เพื่อมุ่งส่งเสริมอาชีพการทอผ้าไหมและรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมไว้

ในงานจะมีขบวนแห่คู่เสี่ยวและพานบายศรีของอำเภอต่างๆ มีพิธีผูกเสี่ยว การประกวดผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน งานพาข้าวแลง(การรับประทานอาหารค่ำแบบพื้นเมืองอีสาน) การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน และการออกร้านจำหน่ายผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกต่างๆ

กิจกรรม
- ชมขบวนแห่อันยิ่งใหญ่
- การประกวดพานบายศรี
- ชมและร่วมพิธีผูกเสี่ยวบายศรีสู่ขวัญ
- การประกวดกลองยาว
- การประกวดสรภัญญะ
- การแสดงศิลปวัฒธรรมพื้นบ้านเมืองอีสาน
- การออกร้านของเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น
- การจำหน่ายสินค้า OTOP
- การจัด "คุ้มศิลปวัฒธรรม "

ที่มาของแหล่งข้อมูล : สำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดขอนแก่น

 29de15

29de8

ทั้งเด็ก เยาวชน หนุ่ม สาว ตลอดทั้งผู้สูงอายุ ที่มาจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้แสดงพลังถึงความสามัคคี อนุรักษ์ สืบสาน วัฒนธรรมดั้งเดิมของคนอีสาน โดยแสดงออกถึงความเป็นน้ำหนึ่ง ใจเดียวกัน

29de16

 29de17

ภายในบริเวณงาน เป็นซุ้มพิธีต่างๆ ของแต่ละวัน รวมทั้งมีการประกวดพาน ซึ่งเป็นผลพวง ความร่วมมือ ของแต่ละอำเภอ ในจังหวัดขอนแก่น ส่งเข้าประกวด

29de3

29de7

พานบายศรีสู่ขวัญ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประจำปี 2551

ชนะเลิศอันดับ 1 เป็นของ

อำเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น

29de4

มีการแสดงสินค้าจากกลุ่ม อาทิ ผ้าไหมพื้นเมือง ซึ่งเป็นผลงานของกลุ่ม ทั้งในจังหวัดขอนแก่น

และจังหวัดใกล้เคียง ที่ร่วมแสดงในงาน อย่างยิ่งใหญ่

29de5

29de18

29de6

29de19

มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ทุกภาคส่วน เข้าร่วมแสดงจัดนิทรรศการ และนำเสนอผลงานอันมีคุณค่าของหน่วยงาน เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน ด้วย

29de9

29de10

 

วันที่ 5 ธันวาคม 2551 เป็นวันพ่อแห่งชาติ ในภาคกลางคืน มีการจุดพุ ส่วยงามมาก เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ท่านทรงมีพลานามัยแข็งแรง อายุยืนตลอดไปเทอญ

29de12

29de13

เพื่อร่วมอนุรักษ์ สืบสาน ประเพณีผูกเสี่ยว งานไหม งานกาชาด ของจังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นประเพณี ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี  อีกงานหนึ่ง

สื่อด้วยภาพ เพื่อระลึกถึงและให้ผู้ที่ไม่ได้รับชมขบวนแห่ และงานต่างๆ ได้รับชม!!! ค่ะ

รวมทั้งเชิญชวนในปีต่อ ๆ ไป หากสนใจ ก็สามารถไปเที่ยวงานนี้ได้ ตามช่วงเทศกาลที่แจ้งแล้ว

((((นำมาฝาก ชาวบล็อก ค่ะ)))) 

หมายเลขบันทึก: 229177เขียนเมื่อ 13 ธันวาคม 2008 13:59 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 20:00 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (15)

ภาพดีๆ กิจกรรมดีๆ อยากเห็นของจริงสักครั้ง

-ขอบคุณค่ะ ที่นำมาแบ่งปัน สาธุ ทำดีเพื่อพ่อค่ะ

-ตอบแทนด้วยภาพธรรมชาติที่งดงามของที่นี่ค่ะ

P

1. krutoi
เมื่อ ส. 13 ธ.ค. 2551 @ 14:07
1001697 [ลบ]

ขอบคุณค่ะ

ภาพวิว นี้สวยมากนะคะ

ปีหน้า ถ้ายังไม่เคยไปเที่ยวงานประเพณีผูกเสี่ยว งานไหม จังหวัดขอนแก่น ก็ขอเชิญชวน นะคะ

ยินดีต้อนรับ ค่ะ

มาชม ประเพณีดีๆ ที่ควรอนุรักษ์ ค่ะ

เสียดายช่วง ปีที่แล้ว อยู่อิสาน พลาดงานนี้

....

ดินแดนถิ่นอิสาน ยังมีตำนานอีกมากหลาย

สิ่งดีๆ ร่วมสรรค์สร้าง น้ำใจที่ได้รับ ประทับใจค่ะ

....

พลาดสวยมากๆ ค่ะ  ไว้ปีหน้า ปีโน้น คงได้ไปเยือนอีก

ขอบคุณค่ะ มีความสุข กับ เทศกาลมิตรภาพ นะคะ

 

P

3. poo
เมื่อ ส. 13 ธ.ค. 2551 @ 14:30
1001734 [ลบ]

ขอบคุณ อ.ปู ค่ะ

ปีหน้า เชิญไปชมให้ได้นะคะ ปีละ ครั้งค่ะ

ขอนแก่นไม่มีภูเขา ไม่มีทะเล ไม่ใช่เมืองหมอก แต่...

เป็นเมืองสวรรค์ ที่ทำให้ "คนชอบผ้าไหม" ได้ตื่นตา ตื่นใจ จริง ๆ ค่ะ

ปีนี้

มัวแต่เอาบุญ

เลยไม่ได้ย่างกราย  ไปที่งานไหมเลย

ปีหน้า เอาใหม่ค่ะ

แวะมาดูคนอยากมีกิ๊ก...อิอิอิ..เท่ห์มากมาก..ขอเป็นกิ๊กได้ไหมฮา....

P

5. กระติก~natachoei ที่ ~natadee
เมื่อ ส. 13 ธ.ค. 2551 @ 21:26
1002716 [ลบ]

ปีหน้า ฟ้าใหม่ ยังมีอีกหนค่ะ

จริงๆ ตัวเองก็ไม่ได้ไปเหมาะเจาะกับช่วงแห่ขบวนสักเท่าไหร่ บังเอิญจริงๆ จึงได้นำภาพมาฝาก

สงสัยบุญนำพา..จึงได้ไปพบขบวนแห่..ในปีนี้ อิอิ

ขอบคุณค่ะ

P

6. ครูโย่ง หัวหน้า~ natadee
เมื่อ ส. 13 ธ.ค. 2551 @ 21:28
1002724 [ลบ]
ครูโย่ง ไม่อยากมีกิ๊กบ้างหรือ??? หนุ่มน้อย เขาฝากถามมา อิอิ

P

7. add
เมื่อ ส. 13 ธ.ค. 2551 @ 21:30
1002740 [ลบ]

ฮ่าๆๆ ... จะตามไปบอกหนุ่มน้อยได้ที่ไหนล่ะเนี่ย..

สงสัย รอเจอกันที่ขบวนแห่..งานไหม ปี 2552 นะคะ แล้วจะนำไปให้

อิอิ

ขอบคุณที่แวะมา คิดถึงนะคะ

 

นี่เลยค่ะ หนุ่มในเสป๊กของครูปู

จองๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

29de11

                 แสดงว่าเสป๊กเราตรงกันแล้วหล่ะค่ะ

         เพราะครูปูเคยพูดถึง ชายในฝัน  ไว้ด้วยหล่ะค่ะ อิอิ

          ลองดูนะคะ ว่าคนเดียวกันหรือเปล่าค่ะ (^____^)

สวัสดีคะ

ไม่มีโอกาสไปงานไหม ติดงานมาก ๆ เสียดาย ฝากความสุขปีใหม่คะ

สวัสดีค่ะ

*มาส่งความสุขปีใหม่ค่ะ

สวัสดีปีใหม่ 2552 ค่ะ

มีความสุขในทุกๆวันนะคะ

โชคดี ตลอดปีและตลอดไป

J สุขภาพแข็งแรงค่ะ J

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
L3nr
ระบบห้องเรียนกลับทาง