พี่ปุ๊ก ตั้งใจที่จะลางานล่วงหน้าไว้แล้ว จนถึง 11 เม.ย แต่ตอนนี้สถานการณ์ทางการเมืองเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ
จนนายบอนก็ชักจะตามไม่ทันเหมือนกัน

มีบางท่านสอบถามเรื่องเรียนของพี่ปุ๊ก... ถ้าเป็นปริญญาโท พยาบาลของ ม.ข. อันนี้ชัวร์ แต่ถ้าเป็น ปริญญาโท ส.ม.1 อันนี้ไม่แน่ใจครับ เพราะพี่ปุ๊กไม่ค่อยมีเวลาที่จะแวะมาที่ มมส. มากนัก