เรื่องราวดีๆ ที่ มอ.ตรัง (1) : เมื่อได้พบท่านอธิการบดีทุกวัน

แม้ว่าดิฉันจะเป็นพนักงานตัวเล็กๆ อยู่ไกล ระบบการสื่อสารเช่นนี้ทำให้ดิฉันรู้สึกว่าดิฉันเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรและดีใจที่ได้มาทำงานกับองค์กรที่ดีและทันสมัยเช่นนี้

ดิฉันเป็นสมาชิกใหม่ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เขตการศึกษาตรัง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มี 4 วิทยาเขต คือ วิทยาเขตหาดใหญ่ วิทยาเขตปัตตานี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี วิทยาเขตภูเก็ต และวิทยาเขตตรัง

เป็นธรรมดาของสมาชิกใหม่ขององค์กรที่อยากจะศึกษาเรียนรู้องค์กร

และเป็นความโชคดีของดิฉัน ที่ได้เป็นสมาชิกของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ในทุกเช้า...ก่อนเริ่มงานดิฉันจะได้พบกับท่านอธิการเกือบทุกเช้า ผ่านระบบการสื่อสารภายในองค์กรคือ ระบบ Mail และ Intranet ที่สื่อสารกับสมาชิกในองค์กรทุกคน เกี่ยวกับข้อมูล ข่าวสารเพื่อการสื่อสารกับประชาคม ซึ่งเป็นระบบการสื่อสารที่ดีมาก ที่ทำให้ดิฉันได้ทำความรู้จักองค์กร ได้ทราบทิศทางของมหาวิทยาลัย และคิดทบทวนบทบาทของตนเองว่าจะมีส่วนอย่างไรในการจะทำให้เป้าหมายองค์กรบรรลุ

ทำให้รู้สึกว่า...นอกจากเทคโนโลยีนี้ช่วยย่อระยะทาง ลดระยะเวลาในการสื่อสาร ง่ายต่อการเข้าถึงแล้ว ยังช่วยสนับสนุนระบบการสื่อสารภายในองค์กรได้เป็นอย่างดี...แม้ว่าดิฉันจะเป็นพนักงานตัวเล็กๆ อยู่ไกล ระบบการสื่อสารเช่นนี้ทำให้ดิฉันรู้สึกว่าดิฉันเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรและดีใจที่ได้มาทำงานกับองค์กรที่ดีและทันสมัยเช่นนี้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พัฒนาองค์กรความเห็น (5)

เขียนเมื่อ 

ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ

เขียนเมื่อ 
  • อยู่ที่ มอ. ตรัง...หากพบ รศ. ดร. ปิติ ทฤษฎิคุณ....ฝากความคิดถึงท่านให้ด้วยครับ น้องเม
  • ครูอรวรรณ ดีใจที่ได้รู้จักและขอบคุณครูมากคะที่เข้ามาทักทายและให้กำลังใจ และหวังว่าคงจะได้แลกเปลี่ยนกันอีกในโอกาสหน้านะคะ
  • อาจารย์ Panda คะ และจะบอกว่าอาจารย์ปิติว่า อาจารย์ฝากความคิดถึงมานะคะ

น้องเม

เขียนเมื่อ 
  • ขอบคุณหลาย ๆ เด้อครับ...น้องเม

วันพ่อ

สุขสันต์วันพ่อครับ