ผลการประชุมผู้บริหาร KM และคุณอำนวยของ CoPs

แผนพัฒนา KM ยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม
ที่ประชุมคณะผู้บริหารของ สพท.นบ.เขต 1 และคุณอำนวยโรงเรียนแกนนำแต่ละ CoPs  สรุปให้มีการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำแผนพัฒนา KM และดูแลบล็อก/ทีมวิทยากรจาก CoPs ละ 3 คน  โดยมีคณะวิทยากรของ สพท.นบ.เขต 1 ร่วมด้วย  การสัมมนาของคุณเอื้อและคุณอำนวยแต่ละโรงเรียน ขอให้ทำ AAR หลังการพัฒนาแล้วเดือนละ 1 ครั้ง และในการประชุมผู้บริหารโรงเรียนทั้งเขตพื้นที่การศึกษาขอให้โรงเรียนที่ผ่านการประชุม KM นำเสนอผลงานโดย Power Point ครั้งละ 2 โรงเรียนด้วย และการประเมินมอบรางวัลแก่ บุคคล/โรงเรียน/หน่วยงาน ที่ทำ KM ดีเด่นอย่างต่อเนื่องอาจมอบเป็นรายลุคคล และจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนสานต่อ  ทั้งนี้ที่ประชุมยังเสนอเพิ่มเติมอีกว่าในแต่ละโรงเรียนไม่จำเป็นต้องมีเพียง 6 CoPs อาจมีมากกว่านี้ก็ได้  และเรื่อง KM นี้ สพฐ.กำหนดเป็นนโนยายอบรมทั่วประเทศทุกเขตพื้นที่การศึกษาแล้วนะคะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รุ่งนภาความเห็น (0)