KM เพื่อคุณภาพโรงเรียน

ลปรร. วิธีขับเคลื่อนเครือข่ายการเปลี่ยนแปลงกับ วพร.

KM เพื่อคุณภาพโรงเรียน

วันที่ ๔ เมย. ๔๙ หมอยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ผอ. วพร. หรือ LRD ที่ผมเคยเล่าเรื่องนวัตกรรมในโรงเรียนไว้แล้ว  และเล่าเรื่องการประชุมพิจารณารายงานการวิจัยของโครงการ ไว้แล้วเช่นกัน   และทีมงานจากส่วนกลาง และจาก Node ในภาคต่างๆ มาคุยเรื่องความร่วมมือ  เพื่อขยายผลโครงการและเครื่องมือ ToPSTAR สำหรับพัฒนาคุณภาพโรงเรียนโดยการวางระบบให้มีการผลิตซ้ำ SOP ด้านคุณภาพของโรงเรียน   เป็นการเปลี่ยนจากระบบกลไก หรือระบบในยุคอุตสาหกรรม   มาสู่ระบบที่มี CQI หรือมีการผลิตและทำลาย SOP อยู่ตลอดเวลา    โดยมีเครื่องมือสำคัญอีกตัวหนึ่งคือ Benchmarking

ใช้ BMK ใน ๒ แนวคู่กัน

  1. Collaborative / Group BMK
  2. Corporative / Individual BMK ใช้ cyber world เป็นเครื่องมือ ให้คนของแต่ละ รร. เข้าไป ใช้และ ลปรร. ได้  โดยทาง วพร. จะพัฒนาฐานข้อมูลกลาง และ มี site visit ด้วย

ทาง วพร. ต้องการร่วมมือกับ สคส. ใน ๓ ด้าน

  1. การจัดการ cyber tool
  2. การฝึกฝน KM ให้แก่ staff ของ วพร.
  3. การจัดเวทีนวัตกรรม ToPSTAR เพื่อขับเคลื่อนสู่ ToPSTAR CoP  และ CoP ย่อยใน 10 ระบบ  และประเด็นย่อยในแต่ละระบบ   ซึ่งจะมี CoP เกิดขึ้นได้เป็นร้อยเป็นพัน CoP

ได้คุยกันว่า สคส. ถนัดระบบ บล็อก มากกว่า   และถนัดส่งเสริมชักชวน ให้เกิด CoP ตามธรรมชาติ   แล้ว สคส. เข้าไปชื่นชมและให้รางวัล มากกว่า

ได้คุยกันเรื่องวิธีขับเคลื่อน / จัดการ เครือข่ายการเปลี่ยนแปลง    ซึ่ง วพร. กับ สคส. มุ่งทำหน้าที่นี้เหมือนๆ กัน    แต่คนละเรื่อง    วพร. ทำเรื่องคุณภาพ รร.   สคส. ทำเรื่อง KM

ผู้ประสานงานของ สคส. คือหญิงกับจ๋า

วิจารณ์ พานิช

๔ เมย. ๔๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)