สัมมนาเรื่อง "รักหูสักนิด ใส่ใจมลพิษทางเสียง"

Ping
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การสัมมนาคร้งนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการ "รวมไทย รวมใจ ต้านภัยเสียง"โดยกองทุนสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม (CEF) มูลนิธิสิ่งแวดล้อมไทย (TEF) ซึ่งมีคุณอานันท์ ปันยารชุน เป็นประธาน
วันนี้เข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ "รักหูสักนิด ใส่ใจมลพิษทางเสียง" ทีโรงแรมแอมบาสเดอร์ จัดโดย กองทุนสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม มูลนิธิสิ่งแวดล้อมไทย ซึ่ง สสส.สนับสนุน การสัมมนาคร้งนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการ "รวมไทย รวมใจ ต้านภัยเสียง"โดยกองทุนสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม (CEF) มูลนิธิสิ่งแวดล้อมไทย (TEF) ซึ่งมีคุณอานันท์ ปันยารชุน เป็นประธาน ได้เล็งเห็นถึงภัยอันตรายอันเกิดจากเสียงดังและเสียงรบกวนที่ทวีความรุนแรงขึ้นทั้งบริเวณริมถนนและภายในอาคารสาธารณะ ทำอันตรายต่อทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจและการได้ยินดีของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ต่อการได้ยิน สุขภาพและพัฒนาการของเด็ก ทำให้ ประเทศไทย กลายเป็น "ประเทศไม่น่าอยู่" กองทุนฯ จึงได้ริเริ่มการรณรงค์ลดมลพิษทางเสียง โดยร่วมมือกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคองค์กรเอกชน ได้แก่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กรุงเทพมหานคร (กทม.) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) คณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย (TBCSD) ศูนย์โสตประสาทการได้ยินกรุงเทพฯ องค์กรเพื่อการได้ยินนานาชาติประเทศไทย และ Tinnitus Awareness Society of Thailand (TAST) เพื่อกระตุ้นเตือนประชาชน ให้หันมาสนใจปกป้องตนเองและผู้อันเป็นที่รัก โดยเฉพาะบุตรหลาน จากมลพิษทางเสียง และร่วมกันสร้างเสริมวัฒนธรรม รักความสงบให้แก่สังคมไทย เพื่อให้ ประเทศไทย เป็น "ประเทศสุขสงบ น่าอยู่ ปลอดมลพิษทางเสียง"

 

กิจกรรมรณรงค์ต้านภัยเสียงที่ผ่านมา ความงามในความเงียบ: รวมไทย รวมใจ ต้านภัยเสียง 2547
รวมใจคุณพ่อคุณแม่ต้านภัยเสียง 2548
รวมไทย รวมใจ ต้านภัยเสียง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2548

 

·         สรุปเสวนาโต๊ะกลม กลุ่มศูนย์การค้าแบบครบวงจร โครงการรวมไทย รวมใจ ต้านภัยเสียง
วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2548 ณ ห้องประชุมธีระ พันธุมวนิช ชั้น 6 อาคารสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

 

·         สรุปเสวนาโต๊ะกลม กลุ่มสถานบันเทิงประเภทดิสโก้เธค โครงการรวมไทย รวมใจ ต้านภัยเสียง
วันอังคารที่ 13 กันยายน 2548 ณ ห้องประชุมธีระ พันธุมวนิช ชั้น 6 อาคารสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

 

·         สรุปเสวนาโต๊ะกลม กลุ่มผู้บริหารและครูโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการรวมไทย รวมใจ ต้านภัยเสียง
วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2548 ณ ห้องประชุมธีระ พันธุมวนิช ชั้น 6 อาคารสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

 

·         กิจกรรมรณรงค์ 2 - 5 ธันวาคม 2548 เทศกาลเสียงจากใจ ห่วงใยเธอ

 

จัดค่าย เยาวชนไทย รวมใจ ต้านภัยเสียง 11 - 13 พฤศจิกายน 2548

สำหรับการบรรยายในวันนี้มีวิทยากรจากที่เกี่ยวข้องหลายฝ่ายมาให้ข้อมูลด้านพิษภัยดังกล่าวท้ง กทม. กรมควบคุมมลพิษ กรมควบคุมโรค กรมส่งเสริมสุขภาพสิ่งแวดล้ม   รวมท้งมีการเสวนาเรื่อง "คิดอย่างไร ต่อภัยเสียงดัง"ในความคิดเห็นของแพทย์ ครู ตัวแทนสื่อมวลชน และตัวแทนห้างสรรพสินค้า นอกจากนี้ยังมีการแสดงของ คณะคนหน้าขาว และนิทรรศการความรู้ด้านมลพิษของเสียงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สิ่งที่ได้จาการเข้าร่วมสัมมนาคร้งนี้

ความรู้ที่ควรตระหนักเกี่ยวกับมลพิษทางเสียงว่าทำอย่างไรไม่ให้หูเราเสื่อมก่อนอายุ40 ปี ซึ่งอย่างน้อยเกณฑ์มาตรฐานในชีวิตประจำวันของเราไม่ควรเกิน 70 dBA ที่ทำงาน 55 dBA, ห้องนอน 35dBA สิ่งเหล่านี้ทุกคนควรได้รู้และมีส่วนร่วมสร้างกระแสความใส่ใจ เพราะเกี่ยวข้องกับสิทธิของประชาชน

สิ่งที่ได้เกินคาด

-ได้ตรวจการได้ยิน ,ได้รับเสื้อแจกฟรี, ได้เครือข่ายความร่วมมือด้านส่งเสริมสุขภาพ และ "ปิ้งแว๊บ"รูปแบบรณรงค์ที่จะปรับใช้ในที่งานรับผิดชอบ

สิ่งที่จะทำต่อไป

-กิจกรรมความร่วมมือด้านส่งเสริมสุขภาพกับเครือข่ายที่ได้ติดต่อทาบทามไว้เพื่อผสานกับงานประจำ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พัชรา ศูนย์พัฒนาคุณภาพความเห็น (1)

อัจฉรา
IP: xxx.157.14.245
เขียนเมื่อ 
ปิ่งช่วยดูแลเจ้าหน้าที่เราด้วยนะคะว่าอะไรเป็นปัญหาต้องรีบดำเนินการ   ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ