วันที่ 3-4 เมษายน คือเมื่อวานและวันนี้ ต้องไปปฏิบัติราชการที่จังหวัดชลบุรี

ราชการที่ว่านี้คือเข้ารับการอบรมในฐานะที่ได้บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของที่นี่ว่ามีการบรรจุอาจารย์ที่เป็นอัตราจ้างเป็นพนักงานและมีการขึ้นขั้นเงินเดือนโดยการประเมิน

ความสำคัญของการบรรจุมิได้อยู่แค่เพียงการที่จะได้ขึ้นเงินเดือนเท่านั้น แต่สิ่งที่ตามมาคือความมั่นคง แม้จะดูเหมือนไม่มั่นคงถ้าไม่มีนักศึกษามาเรียน นั่นเป็นสิ่งที่ต้องหาทางว่าทำอย่างไรให้มีนักศึกษา เพราะระบบการศึกษาปัจจุบันคือธุรกิจที่จะต้องแข่งขัน

ทางมหาวิทยาลัยจัดให้อาจารย์ที่เข้ามาใหม่แต่เป็นคนเก่ารับฟังเรื่องราวต่างๆพร้อมทั้งให้เสนอความคิดเห็นร่วมกันในเรื่องแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย เพราะอนาคตเราคือคนที่ต้องดูแลมหาวิทยาลัยนี้ต่อไป

จากนั้นเมื่อเสร็จกระบวนการต่างกลางคืนมีโอกาสได้เป็นพิธีกรในงานเลี้ยงสังสรรค์ครั้งแรกในชีวิตตื่นเต้นกว่าทำเวทีอีก

และวันนี้ได้เลือกตัวแทนพนักงานที่จะทำหน้าที่แทนพวกพนักงานทั้งหลาย กลับมาถึงก็รีบจับคอมเพื่อเล่าเรื่องราวว่ามิได้ล้มหายไปไหนแต่มีภาระกิจอี่น พรุ่งนี้ต้องขับรถไปสอนครู ตชด. ที่จังหวัดสระแก้วตอนตี 4 อีก 2 วัน ขอตัวก่อนนะคะ