การให้เด็กเรียนรู้และมีความคุ้นชินกับอักษรสามหมู่ จะช่วยเด็กให้สามารถผันวรรณยุกต์ได้ถูกต้อง และหนังสือ เรื่อง ชักจูงให้คลายทุกข์สนุกเรียนอักษรต่ำ( เล่มที่ ๓) เป็นอีก เล่มหนึ่งที่เด็กได้เรียนรู้ต่อจากเล่มที่ ๑ เรื่องเรียนรู้อักษรกลาง  อย่างสนุก และเล่มที่ ๒ เรื่องเป็นสุขกับเรียนรู้อักษรสูงเพื่อให้ เกิดการเชื่อมโยง ก่อนจะสอนเล่มที่ ๓ ผู้สอนควรทบทวน เล่มที่ ๑ และ เล่มที่ ๒ จะช่วยให้เด็กเข้าใจการผันวรรณยุกต์ ชัดเจนขึ้น

            หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ครูผู้สอนและผู้ที่รักเด็กจะนำหนังสือเล่มนี้ไปใช้ประกอบการเรียนรู้ให้เด็กเกิดการพัฒนาในการผันวรรณยุกต์จนเด็กผันเสียงได้แม่นยำ

ดาวน์โหลดหนังสือได้ที่นี่

(หนังสือส่งเสริมการอ่านที่จัดทำโดยครูวรรณี มี  11  เรื่อง คือ  เรื่อง 1. แดงสวยสมชมเพลิน  2. เรื่อง เหลืองสดใสงามตา 3. เรื่อง ชมพูน่าหาชม 4. เรื่อง ขาวรื่นชื่นใจ  5. เรื่องเรียนรู้ภาษาไทยให้สนุก...ฝึกคำกับสระ  6. เรื่อง เรียนรู้อักษรสูงอย่างสนุก 7. เรื่อง เรียนรู้อักษรกลางอย่างสนุก 8. เรื่อง ชักจูงให้คลายทุกข์ สนุกเรียนอักษรต่ำ 9.  เรื่อง กำเนิดผีเสื้อน้อย  10.เรื่อง ปลาดุกปราบยักษ์ 11. ทายปริศนาหาชื่อผลไม้)