ฝึกเป็นผู้ให้ (ปนัดดา ญวนกระโทก)

การเป็นผู้ให้ ทำให้ผู้รับพึงพอใจและมีความสุข และในขณะเดียวกันคุณก็จะมีความสุขและอิ่มเอมใจในความมีน้ำใจของตัวเองที่มีต่อผู้อื่น

บทความที่มุ่งเน้นการสร้างสรรค์สังคม และส่งเสริมให้ทุกคนแบ่งปันน้ำใจให้กันและกัน [click]

ผู้จัดการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วารสารศูนย์บริการวิชาการความเห็น (0)