มาตรฐานอุดมศึกษา (๗)


Action Plan and POSDCARE

มาตรฐานที่ ๗

 การบริหารจัดการและภาวะผู้นำ

 ระบบการบริหารจัดการ โดยเฉพาะการบริหารทรัพยากรที่มี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด คล่องตัว โปร่งใส และ ตรวจสอบได้ตามหลักธรรมภิบาล ผู้บริหารมีภาวะผู้นำ

 ตัวบ่งชี้ ( ที่สำคัญ )

 ๗.๑ ร้อยละของแผนปฎิบัติงาน ( Action Plan ) มีการบริหารจัดการครบทุกขั้นตอนตามหลักการบริหาร

    P = Planning

   O = Organizing

   S = Staffing

   D = Directing

   C = Collarating

   A = Allocating of resource

   R = Reporting

   E = Evaluaion

 ๗.๓ ร้อยละของผู้บริหารระดับสถาบัน/คณะ/หน่วยงาน และ หลักสูตร ที่มีภาวะผู้นำระดับดี

 ๗.๔ ร้อยละของอาจารย์ประจำ และ บุคคลากร ที่มีส่วนร่วมในการ "บริหาร และ การตัดสินใจ"

 ๗.๕ องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารระดับ สถาบัน/กรรมการสภาสถาบัน มีความหลากหลายใน "การบริหาร และ มีความเป็นอิสระ"

JJ

หมายเลขบันทึก: 22469เขียนเมื่อ 4 เมษายน 2006 09:42 น. ()แก้ไขเมื่อ 12 พฤษภาคม 2013 09:06 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี