มองภาพ "CoP แบบใจสั่งมา" เทียบกับ "บริหารแบบสั่งการ"...ผ่านMindMap

ใจสั่งมา..กับ...หัวหน้าสั่งการ
เพราะ CoP SmartPath ได้รับการคัดเลือกให้ไปร่วม ลปรร. ในการประชุม UKM ที่ มอ.เป็นเจ้าภาพ ในปลายสัปดาห์นี้ ทำให้ท่าน CKO ต้องเปรยอย่างหน้านิ่วคิ้วขมวดว่า "...มองภาพ CoP SmartPath แยกจากการบริหารภาควิชาไม่ออกเลย เพราะการบริหารก็เอื้อให้มีการเข้ามาร่วมกิจกรรมต่างๆตามนโยบายอยู่แล้ว  มันจะเป็น CoP ได้ยังไงล่ะเนี่ย!"
  พี่เม่ยก็ช่วยคิดนะคะ แต่คิดไม่ออก..นำกลับมาคิดต่อเป็นการบ้านเสาร์ อาทิตย์ ก็ยังคิดไม่ออก ทำไงดีหนอ... แต่มาเกิดอาการ ปิ๊งแว้บ ตอนที่พูดคุยกับลูกๆ แล้วมีประโยคหนึ่งผุดขึ้นมาคือ "มันอยู่ที่ใจ..."
ใช่เลยค่ะ!  CoP SmartPath อาจต่างกับการบริหารภาคฯ ตรงที่  "ใจ" นั่นเอง  พี่เม่ยลองทำ MindMap แบบคร่าวๆ (รายละเอียดอาจผิดเพี้ยนไปได้ เชิญ ลปรร.ตามอัธยาศัยนะคะ!)เพื่อเปรียบเทียบระหว่างการบริหารภาคฯ กับ CoP SmartPath ดู ก็พบความแตกต่าง...
 CoP SmartPath (แบบใจสั่งมา..)
 
 บริหารภาควิชา (แบบหัวหน้าสั่งการ)
 

CoP SmartPath มีศูนย์กลางของงานคือเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ ท่าน CKO และทีมมีหน้าที่คอยกระตุ้นส่งเสริม(แบบคุณเอื้อ/อำนวย)ให้ทุกคนในภาควิชามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมใดๆก็ตามเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันได้ แบบนี้บุคลากรระดับปฏิบัติการทำแบบเห็นเป้าหมาย "รู้สึกสนุก" และมีแนวโน้มที่จะขยับเข้าหาจุดศูนย์กลางมากขึ้นเรื่อยๆ
บริหารภาคฯ  มีศูนย์กลางคือหัวหน้าภาคฯ ถ่ายทอดนโยบายให้แก่หัวหน้าหน่วย ต่อไปยังหัวหน้างานหรือทีมงาน กรรมการต่างๆเป็นทอดๆ แบบนี้บุคลากรระดับปฏิบัติการทำงานจะตามคำสั่งด้วยความรับผิดชอบ  อาจมองไม่เห็นเป้าหมาย "รู้สึกเหนื่อย" และมีแนวโน้มที่จะค่อยๆถอยออกห่างจากจุดศูนย์กลาง

      นี่คือความแตกต่างระหว่างชุมชนนักปฏิบัติที่ดำเนินงานด้วยใจ กับ การบริหารแบบสั่งการที่ทำเพราะความรับผิดชอบ(ที่อาจจะอยู่ที่ใจด้วยหรือไม่?)...จากการมองผ่าน MindMap

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Hemato หรรษาความเห็น (2)

ปารมี
IP: xxx.146.247.70
เขียนเมื่อ 
คิดตรงกันค่ะ  ขอบคุณพี่เม่ยที่ช่วยเขียนให้เห็นภาพในรายละเอียด  มี comment เล็กน้อยตรงรูป บริหารภาค  เส้นที่โยงระหว่างหัวหน้าภาค กับ บุคลากร ตรงนี้ เกิดขึ้นน้อยมาก  บุคลากร น่าจะไปอยู่ในส่วนหัวหน้าหน่วย หรือหัวหน้างาน
พี่เม่ย
IP: xxx.113.76.74
เขียนเมื่อ 
ค่ะ!..พี่เม่ยใส่ไว้แล้วในส่วน หนน. และ หนง. แต่ใช้ชื่อเรียกว่า ระดับปฏิบัติการ ค่ะ เพื่อเน้นว่า อยู่ "ไกล" และอาจจะไกลออกไปเรื่อยๆ
ส่วนบุคลากรที่โยงกับหัวหน้าภาคโดยตรงเนี่ย เกิดไม่มากค่ะ หมายถึงคนที่ถูก วางตัวให้ทำ ในบางเรื่อง