เมื่อ2 วันที่ผ่านมาได้มีโอกาสเข้าร่วมการสัมมนาการทำแบบการรับรองผลการทำกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเริ่มเข้าใจแนวโน้มของโลกทุนนิยมมากขึ้นว่าเขาต้องการอะไรและต้องการกำหนดทิศทางการทำงานด้านกิจกรรมนักศึกษาซึ่งบางครั้งต้องทำงานเพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นคนเก่ง ดี มีความสุขสอดรับกับแนวการผลิตในโลกของทุนนนิยมมากขึ้น

วันนี้เพื่อนจากมอ.ภูเก็ตก็มาเยี่ยมดูงาน เจอปัญหาเดียวคือนักศึกษาไม่ค่อยให้ความสำคัญกับกิจกรรมแล้วร่วมพูดคุยกันสักพักแล้วก็ลาจากกัน