เล่าเรื่อง "ตัวอย่างเครื่องมือในงานส่งเสริมการเกษตร"

  ติดต่อ

เล่าเรื่อง "ตัวอย่างเครื่องมือในงานส่งเสริมการเกษตร"

   จากประสบการณ์และการทำงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ที่ได้ทำบทบาทเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ หรือ Facilitator นั้น เพื่อจัดให้เจ้าหน้าที่และชาวบ้านมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยนำเครื่องมือที่ไปใช้ในการทำงานดังกล่าว  ซึ่งมีตัวอย่างดังนี้ คือ

     1.  Mind Mapping  เป็นเครื่องมือที่นำไปใช้เก็บรวบรวมและประมวลข้อมูลต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการระดมความคิด  การสนทนา  การแลกเปลี่ยน  และการนำเสนอข้อมูล

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เปิดกรุ "สมองกล" ชุมชนนักปฏิบัติ

หมายเลขบันทึก: 22399, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-22 00:22:32+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #สื่อการเรียนรู้#นักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)