การใช้อินเตอร์เน็ต

ทิพ ดาว
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เนื่องด้วยผู้เขียน  ทำงานอยู่ที่  บริษัท  ทีโอที  จำกัด  มหาชน  ศูนย์บริการลูกค้า  ทีโอที  สาขาท่าเรือ  (องค์การโทรศัพท์ เดิม)  ปัจจุบัน  ธุรกิจโทรคมนาคมจะมุ่งเน้นการให้บริการด้าน  อินเตอร์เนตความเร็วสูง  ซึ่งปริมาณการใช้อินเตอร์เนตเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย  ในฐานะเป็นพนักงานบริษัท ทีโอที   และดูแลลูกค้าอินเตอร์เนตในพื้นที่  จะขอแนะนำการใช้เบื้องต้น  และปัญหาต่าง ๆ ในการใช้งานอินเตอร์เนต  เพื่อเป็นแนวทางในการใช้งานนะคะ

         หลายครั้งที่มีลูกค้าอินเตอร์เนตโทรมาแจ้งว่าความเร็วที่  Test  ได้ไม่ตรงตามที่ขอ  บางรายก็บอกว่า  อินเตอร์เนต หลุดบ่อย  โหลดช้า  ฯลฯ  ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น  ไม่ได้เป็นเฉพาะ  ทีโอที  บริษัทคู่แข่งของ ทีโอที  ทั้งหลาย ก็ประสบปัญหาเช่นกัน  ลูกค้า  ของบริษัทอื่น  พอเจอปัญหา  บ้างก็ยกเลิกเลขหมาย  มาใช้ ทีโอที  ลูกค้า  ของ  ทีโอที  พอเจอปัญหาก็ยกเลิกเลขหมายไปใช้ของบริษัทอื่น  ผู้เขียนเองก็มิใช่ช่างที่ชำนาญการแต่ประการใด  แต่จะขอแนะนำตามประสบการณ์ที่ได้ดูแลลูกค้ามาบ้าง  หากมีข้อผิดพลาดในส่วนใด ขอความกรุณาท่านผู้ที่มีความรู้ความชำนาญช่วยเสริมให้ด้วยนะคะ 

         อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง  ด้วยเทคโนโลยี  ADSL  (Asymmetrical Digital  Subscriber Line)  จะมีลักษณะแบ่งปันความเร็ว  (Shared Speed ,bps)  ให้กับผู้ใช้บริการ  ดังนั้นหากในเวลาใดเวลาหนึ่ง  มีผู้ใช้อินเตอร์เนตพร้อม ๆ กันเป็นจำนวนมาก  ความเร็วจะลดลงมาก  หากมีผู้ใช้น้อย  ความเร็วก็ลดลงน้อยโดยเหตุนี้  จึงไม่สามารถรับรองความเร็วที่แน่นอนได้    ความเร็วที่  บริษัท (ทุกบริษัท)  การันตีให้เช่น   1024/512  คือความเร็ว  จากชุมสายโทรศัพท์ถึงตัวโมเด็ม  ความเร็วที่ให้บริการเป็นความเร็วในการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการกับโครงข่ายของบริษัท  ไม่ใช่ความเร็วในการเข้าเวปไซด์  หรือการดาวน์โหลดข้อมูล   ความเร็วในการเข้าเวปไซด์  หรือการดาวน์โหลดข้อมูลที่แท้จริงอาจจะต่ำกว่าความเร็วสูงสุดในการเชื่อมต่อที่สมัครใช้บริการด้วยปัจจัยต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

         1.  เป็นเวปไซด์ที่มีผู้เข้าเยี่ยมชมเป็นจำนวนมากพร้อม ๆ กัน

         2.  เป็นเวปไซด์ที่อยู่ต่างประเทศ  และผ่านหลายเวปไซด์

         3.  สภาพระยะทางสายของโทรศัพท์  และอุปกรณ์ภายในสถานที่ของผู้ใช้บริการ  เช่น  ADSL MODEM   , Spritter สายเชื่อมต่อ  และปลั๊ก  เช่น  ขนาดสายโทรศัพท์เล็กเกินไป  เก่าเกินไปมีคุณภาพไม่ดี  มีจุด  Leak  หรือไกลเกินไป  ขั้วต่ออุปกรณ์มีฝุ่นจับ  มีความชื้น  

               **หมายเหตุ  จากประสบการณ์ที่เจอ  บ้านที่ปลูกสร้างใหม่มักฝังสายโทรศัพท์และสายไฟรวมท่อเดียวกันมาใต้ฝาผนัง  เป็นเหตุให้มีสัญญาณแม่เหล็กจากสายไฟรบกวน  และเมื่อนานไปก็จะเกิดความชื้นขึ้นมาด้วย

          4.  สภาพเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการ  เครื่องมีสมรรถนะไม่สูง  RAM  น้อยก็ทำให้ความเร็วช้ากว่าเครื่องที่  RAM  มาก  หรือมีไวรัส  ซึ่งอาจเกิดได้จากการเล่นเนต  การโหลดภาพ โหลดเพลง  หรือการคลิกเข้าเวปไซด์ที่มีไวรัส  โดยไม่มีการแสกนไวรัส  เป็นเหตุทำให้เครื่องทำงานช้า  หรือไม่สามารถเข้าเนตได้

          5.  วิธี  และลักษณะการใช้งานองผู้ใช้บริการ  เช่น  เปิดเวปไซด์ต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก  มีการโหลดข้อมูล  มีการเปิด-ปิด  เวปไซด์ไม่ถูกต้อง  หรือเกิดการ  Error  บ่อยครั้ง

          6.  เส้นทาง  และความเร็วในการเชื่อมต่อของอินเตอร์เน็ต  และการติดขัดของข้อมูลในอินเตอร์เน็ต  เช่นผ่านหลายเส้นทาง  หลายโครงข่าย  วิธีการ  รับ - ส่งข้อมูล 

          7.  สภาพอุปกรณ์  Server  และ  Router  ของเวปไซด์ที่เข้า  เช่นขนาด  และความเร็วของเครื่อง  สภาวะการทำงานในขณนั้น 

          8.  สภาพการใช้งานโครงข่าย  (Traffic)  เช่นมีการใช้หนาแน่นมากในช่วงนั้น  โครงข่ายได้รับความเสียหายจากเหตุต่าง ๆ ฯลฯ

 

               จากสาเหตุต่าง ๆ ข้างต้น  บางสาเหตุ  ก็เป็นสาเหตุสุดวิสัยที่ผู้ใช้บริการไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้  เช่น ความหนาแน่นในการใช้งานแต่ละช่วงเวลา  แต่สาเหตุ เบื้องต้นต่าง ๆ เช่น  สภาพสายภายในบ้าน  หรือสถานภาพของคอมพิวเตอร์  หรือจุดเชื่อมต่อต่าง ๆ เป็นสาเหตุที่ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบเบื้องต้นด้วยตนเองได้  คือตรวจสอบให้จุดเชื่อมต่อต่าง ๆ อยู่ในสภาพปกติ  สายภายในบ้านหากเก่าควรเดินสายใหม่  ซึ่งผู้เขียนขอแนะนำว่า  ถ้าเป็นไปได้  ไม่ควรเดินคู่ไปกับสายไฟเพราะจะเกิดสัญญาณแม่เหล็กรบกวนได้  เครื่องคอมพิวเตอร์  ควรแสกนไวรัส  สม่ำเสมอ  ไม่ควรเปิดเวปไซด์ที่อันตราย  

               อีกปัญหาหนึ่งที่ ผู้เขียนพบมา  คือบริเวณบ้านลูกค้าอยู่ใกล้สถานีวิทยุใหญ่ ๆ ที่มีกำลังส่งแรง  จะพบว่ามีสัญญาณรบกวนสัญญาณอินเตอร์เนตเป็นอย่างมาก  บางรายไม่สามารถใช้อินเตอร์เนตได้เลย

 

               คงต้องขอออกตัวอีกครั้งว่า  เป็นเพียงประสบการณ์ที่เจอมากับการให้บริการ ในส่วนภูมิภาค  ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลในแต่ละพื้นที่ย่อมแตกต่างกันออกไป  ที่สำคัญผู้เขียน  ไม่ได้จบช่างมา  เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ๆ หากมีข้อผิดพลาดประการใดขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องอื่น ๆความเห็น (19)

จองๆๆๆ ค่ะ

พอลล่าก็ใช้ TOT ค่ะ ที่บ้านต่อเน็ทไม่ค่อยติดเหมือนกันเลยหันมาใช้แอร์การ์ดค่ะ ของฟรี อิอิ ขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะ คนหน้าตาดี อิอิ มีแต่เรื่องดีๆ

เขียนเมื่อ 

แวะมาทักทายครับ

ถ้าใช้แบบสัญญาณผ่านดาวเทียมนี่ พอจะช่วยได้บ้างไหมครับ?

หรือว่าหันไปใช้สายเช่าพิเศษที่เรียกว่า ลีดลายน์ เห็นเค้าบอกว่าถ้าใช้ ลีดลายน์ค่าใช้จ่ายสูงแต่ Fix ความเร็วไม่แชร์การใช้กะคนอื่น จิงหรือเปล่าครับ

ว่างๆ ก็ไปดู Blog ผมได้นะครับ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ

แจ้งโทรศัพท์เสียได้ที่ไหนครับ

หาเบอร์โทร สำนักงานโทรศัพท์ท้องถิ่นได้ยากมากเลย ในใบแจ้งหนี้ก็ไม่มีเบอร์ (บ่นๆๆๆๆ)

เขียนเมื่อ 

ลีดไลน์ ค่าใช้จ่ายสูงค่ะ ในส่วนภูมิภาคส่วนมากจะให้กับบริษัท ต่าง ๆ หรือ ธนาคาร ค่ะ ประเภทบุคคลธรรมดา ยังไม่ได้ให้เพราะค่าใช้จ่ายสูง จะมีอีกลักษณะคือ ประเภท SME ประเภทนี้ก็ค่าใช้จ่ายสูงเช่นกัน แต่ร้านเกมส์บางร้าน ที่ทุนสูง และรายได้คุ้ม ก็มีติดตั้งไปเหมือนกันค่ะ ของท่าเรือมีร้านเกม ติดไปร้านเดียวค่ะ

เขียนเมื่อ 

1177 แจ้งเหตุเสียค่ะ

แต่ต้องใช้โทรศัพท์สาธารณะ หรือโทรศัพท์บ้านโทร. นะคะ ถ้าใช้มือถือต้องโทร.เบอร์ตรงของศูนย์รับแจ้ง แต่ละพื้นที่ค่ะ

สวัสดีครับ  ขอบคุณได้ความรู้เรื่องสำคัญที่จำเป็นสำหรับผมเพราะใช้ทุกวัน....อิอิ.อิ ใช้เม้น ได้หาความรู้ GTK  อยากได้วิธีเซต โมเดม  มีโอกาสช่วยแนะนำบ้างนะครับ โชคดี มีความสุขครับ

เขียนเมื่อ 

ถ้าอาจารย์ใช้เบอร์ของ ทีโอที ทิพพอสอนได้ค่ะ แต่ของ ทีทีแอนด์ที เขาใช้โมเด็มคนละยี่ห้อกับทีโอที หน้าตาเวลาเข้าเซทจะแตกต่างกัน แต่พอจะแนะนำหลัก ๆ ได้ค่ะ เพราะทิพเองทำหน้าที่แนะนำลูกค้าเบื้องต้นในการเซท และติดตั้งโมเด็มอยู่แล้ว หรือถ้ามีปัญหาอื่น ๆ จะฝากคำถามไว้ก็ได้ค่ะ ตอบได้จะตอบให้หรือถ้าตอบไม่ได้จะไปถามผู้รู้ให้อีกที

เขียนเมื่อ 

น้องพอลล่าเปลี่ยนรูปแล้วน่ารัก เหมือน เจ้านาง เลย

สวัสดีค่ะ

  • พี่เป็นลูกค้า TOT ค่ะ ใช้บริการ ADSL จนลืมการใช้งานผ่าน server ของที่ทำงานไปแล้วค่ะ ไว้จะมาขอคำปรึกษาเรื่องบริการนะคะ
  • ขอ...ทิ้งรอยไว้ก่อนค่ะ
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณพี่ดาวลูกไก่ที่มาเยี่ยมชม ทิพยินดีให้บริการค่ะ พี่ดาวลูกไก่อยู่เชียงใหม่เหรอคะ ทิพมีโปรแกรมไปเชียงใหม่เดือนหน้าพอดีเลย อิอิ

เขียนเมื่อ 

เป็นสมาชิกที่อยู่หน้าเดียวกันครับ เข้ามาทักทาย กำลังใช้ tot speed 100.0 Mbps ยังไม่พบปัญหาใดๆ ครับ ผมได้อ่านการใช้อินเตอร์เน็ตแล้วทำให้เข้าใจง่ายขึ้น ขอบคุณครับ แล้วจะได้กลับมาทักทายใหม่

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ ดีเจหนุ่มนิรนาม ที่มาเยี่ยมค่ะ อยากไปเยี่ยมบ้างแต่ยังไม่เห็นมีบล๊อคเลยอ่ะ

เขียนเมื่อ 

แวะมาอ่านครับพี่

เปลี่ยนรูปใหม่จำไมได้

อิอิ

สบายดีนะครับ

แวะมาอ่าน

รับความรู้ดีๆค่ะ

มีความสุขในทุกๆวัน นะคะ

ขอบคุณค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ คุณสายธารค่ะ

เขียนเมื่อ 

สบายดีค่ะ ครูโย่ง ๆ ๆ ๆ

เขียนเมื่อ 
  • สวัสดีครับคุณทิพ~~natadee~~
  • เป็นข้อมูลที่ดีมากเลยครับ
  • เคยสงสัยอยู่เหมือนกันว่าทำไมผู้ให้บริการเขาบอกความเร็วมาตั้งเยอะ แต่พอถึงเครื่องที่เราใช้ความเร็วมันถึงเหลือน้อยจัง
  • ขอบคุณมากครับ
เขียนเมื่อ 

ขอแจ้งคำผิดนิดหนึ่งครับผม

คำทับศัพท์ และ ศัพท์บัญญัติคอมพิวเตอร์ ... ที่คนไทยชอบเขียนผิด

ขอบคุณครับ :) ... เพื่อภาษาไทยของเราครับ