งานที่ประสบความสำเร็จ

งานที่ประสบความสำเร็จ

งานที่ประสบความสำเร็จ

1. การทำรูปเล่มหัวข้อ บว.1และหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่จบ

2.การทำสถานภาพนักศึกษา

3.การทำรูปเล่มบทคัดย่อ

4.การทำจดหมายแจ้งสถานภาพให้นักศึกษา

แนวทาง

1.เมื่อมีการเสนอบว.1จากนักศึกษาเมื่อไรเราก็จะต้องจัดพิมพ์ชื่อหัวข้อบว.1ลงในแบบฟอร์มแยกตามหลักสูตรและสาขาของนักศึกษาแต่ละคนเช่นเดียวกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่จบแล้วเมื่อมีการส่งคำร้องขอจบเมือไรก็จะต้องพิมพ์ชื่อวิทยานิพนธ์ที่จบลงในแบบฟอร์มแยกตามหลักสูตรและสาขาทุกครั้งพอหมดภาคเรียน1ปีการศึกษาก็จะรวบรวมทั้งหมดเป็นรูปเล่ม

2.การทำสถานภาพต้องทำทุกวันเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของนักศึกษา

3.การทำบทคัดย่อก็จะมีการจัดพิมพ์ไว้ก่อนแล้วเมื่อนักศึกษาส่งเล่มจบพร้อมแผ่น cd พอหมดภาคเรียนก็จะรวบรวมทำรูปเล่ม

4.การทำจดหมายก็จะมีการทำสถานภาพใช่อยู่ทุกวันแล้วพอถึงกำหนดก็จะพิมพ์เปลี่ยนแปลงจดหมายและพิมพ์ซองจดหมายเท่านั้นการปิดผนึกซองก็จะได้รับการช่วยเหลือจากพี่และน้องในสนง.ช่วยกันปิดผนึกและนำส่งให้นักศึกษาต่อไป

5.การทำงานทุกครั้งเราไม่ควรดองงานไว้ทำวันต่อไปเราต้องตั้งเป้าหมาว่านนี้เราจะต้องทำอะไรบ้างแล้วพยายามทำให้เสร็จเป็นชิ้นๆของงานแต่ถ้าทำไม่ทันจริงๆก็อาจมีการนำกลับไปทำที่บ้านเพื่อที่จะให้งานนั้นเสร็จตามกำหนด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานที่ประสบความสำเร็จความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

223636

เขียน

17 Nov 2008 @ 19:18
()

แก้ไข

11 May 2012 @ 18:13
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก