AAR การจัดการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ


           วันนี้ ๑๗ พ.ย. ๒๕๕๑ได้ทำหน้าที่เป็นคุณอำนวยในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในโครงการเสาวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ที่จัดขึ้นโดย หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา สำนักัฒนาวิชาการ มีผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนประมาณ ๓๐ ท่าน

ทางทีมงานได้จัดเตรียมเวที โดยหา Best Practices ที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่มีเทคนิคดี ประสบความสำเร็จ มาเป็นต้นเรื่องในการจุดประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ซึ่งได้ แก่ ผศ.ศราวุธ สุทธิรัตน์ จากคณะเทคนิคการแพทย์ และ อ.สมศักดิ์ มังคลาจารย์ จากคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม

สิ่งที่ ผศ.ศราวุธ นำมาร่วมแลกเปลี่ยน คือเรื่องของการใช้เทคนิค การแต่ง บทกลอน การให้นักศึกษาแสดงบทบาทสมมติ การแต่งนิทานหรือบทละคร การใช้เกมคอมพิวเตอร์ การใช้เพลงแซว เพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้นักศึกษาสามารถจดจำและเข้าใจในเรื่องของภูมิคุ้มกันวิทยา ซึ่งจากการที่อาจารย์ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเหล่านี้ทำให้สามารถเขียนเป็นบทความเพื่อตีมพิมพ์ในวารสารทางเทคนิคการแพทย์ได้ด้วย

เห็นได้ว่าผศ.ศราวุธ ได้นำสิ่งที่เป็นความรู้ความสามารถที่ตนเองสนใจเข้ามาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับนักศึกษา และยังเปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองอีกด้วย

สิ่งที่น่าสนใจคือ ผู้เข้าร่วมหลายท่าน ต้องการรู้ความหมายของคำว่า การจัดการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญนั้น คืออะไร ซึ่งน่าเสียดายที่ไม่ได้มีการตั้งใจฟังอย่างลึกซึ้ง เพื่อดูว่าเราจะนำสิ่งที่ อยู่ในการแลกเปลี่ยนเพื่อนำไปใช้ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนของตนเองอย่างไร

ทำให้ผมเข้าใจว่า ตอนต้นน่าจะถามก่อนว่า เข้าใจความหมาย หรือ แต่ละท่านเข้าใจว่าอย่างไร แทนที่จะบอกกติกาและให้ทาง Best Practice เริ่มเล่าเรื่องเลย

แต่อย่างไรก็ตาม ก็เห็นช่องทางว่า ถ้าตั้งโจทย์ว่า มีวิธีการบริหารระบบการประกันคุณภาพอย่างไรในแต่ละองค์ประกอบ ก็สามารถนำมาตั้งเป็นหัวข้อเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้อีกหลายเรื่องที่เดียว

เป็นการเดินทางเพื่อพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนอีกก้าวหนึ่ง ที่พยายามใช้ KM เมื่อมีโอกาสครับ

 

คำสำคัญ (Tags): #hcu#kmqa
หมายเลขบันทึก: 223631เขียนเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2008 19:09 น. ()แก้ไขเมื่อ 8 มิถุนายน 2012 22:26 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (2)

พยายามจัดย่อหน้าแล้วครับ แต่ไม่ทราบว่าเป็นอะไร ถึงข้อความได้ติดกันไปหมด ขอโทษท่านผู้อ่านด้วยครับ

  • สวัสดีครับ
  • ยอมรับตรง ๆ ว่าผมตาลายครับ
  • และอ่านไม่จบด้วยครับ  ขยายขนาดตัวอักษรได้ไหมครับ
  • นึกว่าสงสารคนสูงวัย สายตาไม่ดี
  • ขอบคุณสำหรับเรื่องราวดีดีครับ
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี