การสอนแบบโครงงาน


การสอนแบบโครงงาน
การสอนวิชาชีพแบบโครงงานหรือโครงการ เหมาะสมกับการสอนในวิทยาลัยเทคนิคหรือยัง
คำสำคัญ (Tags): #uncategorized
หมายเลขบันทึก: 22357เขียนเมื่อ 3 เมษายน 2006 15:00 น. ()แก้ไขเมื่อ 22 มิถุนายน 2012 11:24 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (7)

ผมเห็นว่าการสอนมีหลายวิธี แต่ละวิธีก็มีจุดเด่น จุดด้อย ด้วยกันทั้งนั้น หากจะนำการสอนวิชาชีพแบบโครงงานหรือโครงการมาใช้ให้ได้ผล ก็น่าจะขึ้นอยู่กับ ครู ผู้เรียน รายวิชา การจัดการ และองค์ประกอบอื่นๆ ทั้งนี้หากต้องการให้ได้ผลสัมฤทธิ์ที่มีประสิทธิภาพ ทั้งต่อผู้เรียน และองค์กร ก็น่าจะมีการจัดทำอย่างเป็นระบบ เช่น แบ่งการจัดการทำในระดับแผนก โดยฝ่ายวิชาการ เป็นผู้ตรวจสอบดูแลสนับสนุนติดตาม ทั้งนี้ไม่ควรกำหนดปริมาณรายวิชาที่ต้องจัดทำ ควรให้แต่ละแผนกได้พิจารณาความเหมาะสม ในการจัดทำ โดยมีการนำ KM มาเป็นเครื่องมือในการดำเนินการ

ผมในฐานะครูในสังกัด สอศ. ผู้หนื่ง อยากเห็นและมุ่งหว้งว่า ครูในสังกัด สอศ. ทุกคนมีความตั้งใจและใล่ใจต่อความสำเร็จของศิษย์ทุกคน หากเป็นได้เช่นนี้ ผมเชื่อว่าวิธีการสอนที่ครูได้ตัดสินใจเลื่อกใช้ย่อมเป็นวิธีสอนที่ดีที่สุดและเหมาะสมที่สุดแล้ว อย่างไรก็ตามการได้นำวิธีการสอนใหม่ๆมาใช้อย่างตั้งใจจริง ก็เป็นการพัฒนาการสอนด้วยเช่นกัน ย่อมส่งผลสัมฤทธิ์ที่ดีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ขอบคุณครูแบล๊ค  ผมกำลังคิดว่าจะทำหลักสูตรเฉพาะกิจ โดยใช้ KM  เข้ามาดำเนินการ เพราะเรารู้สภาพของเรา บริบทของเรา  แต่ไม่ทิ้งหลักการและจุดประสงค์ของหลักสูตรกระทรวง

การสอนวิชาชีพแบบโครงงาน หรือโครงการนั้น วษท.ได้ดำเนินการไปบ้างแล้ว ถ้าคุณครูลุงวอสนใจการใช้ KM เข้ามาดำเนินการน่าสนใจมากๆ เลยครับ

ที่สำคัญน่าจะเป็น ๒ ส่วน

๑. เป้าหมายของวิชานั้น ว่าเป็นวิชาชีพเฉพาะเน้นส่วนใด

๒. เป้าหมายของคุณครูลุงวอ ว่า ต้องการให้เด็ก "ผู้เรียน" ได้อะไร

คุณทำหน้าที่เป็นคุณอำนวย เองแล้ว จะอำนวยการให้เกิดผลประการใด "แผน" จึงเป็นสิ่งสำคัญ

เอาใจช่วยนะครับ ได้ผลอย่างไรก็แลกเปลี่ยนกันได้

ขอบคุณ คนหลังเขา ที่  ลปรร.

เหมาะๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

วัชระศักดิ์ วก.บม.

ผมอยากจะปรึกษาครับ

ผมเรียนช่างเชื่อมอยู่แล้วก้อต้องทำโครงงาน

แต่ตอนนี้คิดไม่ออกเรยคับว่าจะทำอะไรดี

ในกลุ่มก้อมีอยู่ 5 คน

งบไม่จำกัด

ยังไงช่วยแนะนำหน่อยนะครับ

คุณวัชระศักดิ์

ให้เข้าไปที่ชุมชน อบต. otop หรือสถานประกอบการ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อถามความต้องการของเขา หรือพัฒนาของที่เขามีอยู่ การทำโครงการ หรือโครงงานอาจจะทำเป็นการศึกษาวิจัยก็ได้ ไม่ต้องเป็นชิ้นงาน

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี