ดิฉันลองใช้บริการของ Frappr.com เพื่อแสดงตำแหน่งที่อยู่ของดิฉัน (Hat Yai) บน Google map แล้วนำ Javascript ที่ได้มาแปะในด้านขางบล็อกของดิฉัน (http://tutorial.gotoknow.org) ดังที่แสดงในรูปด้านล่าง นอกจากนี้ ดิฉันได้ลองสร้าง Group Maps ใน Frappr.com ชื่อ GotoKnowDotOrg เพื่อรวบรวมตำแหน่งที่อยู่ของสมาชิก GotoKnow.org

การสร้าง Map ใน Frappr ทำได้ดังนี้

  1. สมัครเป็นสมาชิก Frappr.com
  2. ระบุตำแหน่งที่อยู่ของท่าน
  3. สมัครเป็นสมาชิก Group โดยค้นหาชื่อว่า GotoKnowDotOrg
  4. ไปที่ GroupWidget (แผนที่รวมของ group GotoKnowDotOrg) หรือ MyWidget (แผนที่แสดงตำแหน่งของตนเอง) copy javascript ออกมา (ดังแสดงในรูปที่ 2,3)
  5. แล้วนำ Javascript ของ Map ที่ได้มาแปะในบล็อกของท่านใน GotoKnow.org ที่ บล็อก > แก้ไขบล็อก > ใส่ Javascript ลงไปในช่องรายละเอียดของบล็อก (ดังแสดงในรูปที่ 1)

หมายเหตุ บริการเสริมเหล่านี้ เป็นบริการของเว็บไซต์อื่นที่นอกเหนือการดูแลของ GotoKnow.org ดังนั้น ท่านที่ต้องการใช้บริการเสริมเหล่านี้ เช่น การใช้ Frappr.com จะต้องจัดการดูแลบล็อกของท่านเองคะ

 

(1) ตัวอย่าง Map ที่ได้เมื่อใส่ Javascript ลงไปในบล็อก http://Tutorial.GotoKnow.org

(2) ตัวอย่าง Javascript ที่ได้สำหรับ Group Map - GotoKnowDotOrg

(3) ตัวอย่าง Javascript ที่ได้จาก Map ของตนเอง