ความเห็น 19542

Frappr.com - ใส่ Google Map ใน GotoKnow.org เพื่อแสดงตำแหน่งที่อยู่

จันทวรรณ
IP: xxx.47.247.117
เขียนเมื่อ 

ดร.นเรศ ลองเปลี่ยนไปใส่ Javascript ของ GroupWidget (แผนที่รวมของ group GotoKnowDotOrg) ตามรูปที่ 2 ดูนะคะ แล้วเปลี่ยน mapzoom เป็นขนาด 15 จะเห็นสมาชิกอีกสองท่านคะ :)