ถาม 1  ยุบสภาทำไม ?
                ตอบ  ให้คนไทยไปเลือกตั้ง
                ถาม 2  เลือกตั้งแล้วได้ใคร ?
                ตอบ  ได้ ส.ส.ใหม่  เสียงดัง ดัง
                ถาม 3  ส.ส.ใหม่ชื่ออะไร ?
                ตอบ  ชื่อเหมือนกันทั้งไทย  แปลกจัง
                ถาม 4  บอกเร็วๆ ว่าคือใคร ?
                ตอบ  ชื่อ ไม่เลือกใคร ให้รุงรัง
                ถาม 5  อีกคนล่ะคือใคร ?
                ตอบ  ชื่อ บัตรเสีย ไง  โธ่ถัง
                ถาม 6  แล้วคนโอหัง  ทำไง ?
                ตอบ  หงายผลึ่งไปเสียงตึงตัง
                ถาม 7  เขายังจะกลับมาไหม ?
                ตอบ  คงบอกได้ว่า  ยัง  ยัง
                ถาม 8  ยัง ยัง  แปลว่าอะไร ?
                ตอบ  ยังอยากใหญ่เพื่อได้สตังค์
                ถาม 9  แล้วเราจะทำไง ?
                ตอบ  ก็โห่ไล่ให้พัง  พัง
                ถาม 10  เกมจะวน  มาเล่นไหม ?
                ตอบ ไม่เล่นใหม่แล้ว  เอวัง
                         
หมายเหตุ   ถาม  ถ้าเขียนต่อจะได้ไหม ?
               ตอบ  เขียนต่อได้ไม่คิดตังค์ (ครับ)