ก่อนที่จะเขียน OOP จะต้องรู้จักคุณสมบัติต่าง ๆ ของ OOP เสียก่อน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. Encapsulation จะเป็นการซ่อนรายละเอียดของการทำงานต่างๆ ของ Class จึงทำให้ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องรู้วิธีการภายในของ Class

2. Pholi