กลอนนี้เพราะนัก

"เป็นทางลัดเป็นกระแสแก้ปัญหา

งานวิจัยใช้เวลาหลายสมัย

กว่าจะคิดได้ผลสรุปความเป็นไป

ต้องทดลองโยงใยความสัมพันธ์

แต่ K.M.ระดมสมองทดลองคิด

เรื่องถูกผิดร่วมพินิจคิดสร้างสรรค์

เรียนรู้จากประสบการณ์เนิ่นนานวัน

และได้ร่วมแบ่งปัน...ได้เกื้อกูล

ความรู้หลากหลายอย่างได้สร้างเสริม

กระบวนการถูกต่อเติม...ไม่สิ้นสูญ

ถ่ายทอดต่อด้วยระบบที่เกื้อกูล

ความรู้ยิ่งทวีคูณเอนกอนันต์"

ผศ.ลำยอง  สำเร็จมี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

31  มีนาคม  2549

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักวิจัยและพัฒนา มรภ.อุตรดิตถ์ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

โรงเรียนอุตรดิตถ์แวะมาเยี่ยมเยือนครับ