การแสดงการเคารพ ของลูกเสือในโอกาสต่าง ๆ

ลูกเสือสำรองมีวิธีแสดงความเคารพ    2  วิธี 

                           ( ๑ )  แสดงความเคารพเป็นบุคคล  ลูกเสือจะสวมหมวกหรือมิได้สวมหมวก 

        ทำวันทยาหัตถ์  ๒   นิ้ว  คือยกมือขวาขึ้นแยกนิ้วชี้กับนิ้วกลางออกเหยียดตรง ( รูปตัววี ) 

        แล้วให้นิ้วชี้แตะที่    กระบังหมวกต่อขอบหมวก  ถ้ามิได้สวมหมวกให้นิ้วชี้แตะที่หางคิ้วขวา

                                ( ๒)  แสดงความเคารพเป็นหมู่  คือการทำแกรนด์ฮาวล์  

 

  ลูกเสือสามัญ  สามัญรุ่นใหญ่  วิสามัญ  มีวิธีแสดงความเคารพ  2  วิธี             

           ( ๑ )  วันทยาหัตถ์   ให้ทำวันทยาหัตถ์    นิ้ว  คือ  ยกมือขวาขึ้นให้นิ้วชี้  นิ้วกลาง  นิ้วนาง  ติดกัน  แล้วให้นิ้วชี้แตะที่ขอบหมวก  หมวกปีก  หรือนิ้วชี้แตะที่หางคิ้วขวา  ถ้าสวมหมวกทรงอ่อน ( เบเร่ )  ถ้ามิได้สวมหมวกก็ทำอย่างเดียวกับสวมหมวก   

                   ถ้าอยู่ในแถวผู้บังคับบัญชาจะบอก  ตรง   (ไม่ต้องทำวันทยาหัตถ์)                                         

           ( ๒ )  เคารพท่าพลอง

                           เมื่ออยู่กับที่  ให้ยืนตรง  พลองชิดตัว  (  ข้างขวา  )  ยกมือซ้ายอย่างเดียวกับทำแสดงรหัสลูกเสือขึ้นแตะพลองให้แขนซ้ายอยู่เสมอแนวระดับไหล่ทั้งสองข้าง 

                           ถ้าเดิน  ในท่าแบกพลองอยู่ให้ ลดมือซ้ายที่จับพลอง  เหยียดลงมาชิดกับตัว  ในขณะเดียวกันให้ยกมือขวาให้ท่าแสดงรหัสลูกเสือไป แตะพลอง  ให้แขนขวาอยู่เสมอแนวระดับไหล่ทั้งสองข้าง  มือซ้ายและมือขวาที่ยกไปแตะพลองตามที่กล่าวมานี้ ให้คว่ำฝามือลงข้างล่าง  ในขณะที่ทำการเคารพ  ตาแลดูผู้รับการเคารพ

 ดังนั้นลูกเสือ  จะแสดงความเคารพ ก็ต่อเมื่อ.....?           

    (๑)  ต่อธงชาติไทยในขณะที่ชักขึ้นลง  ธงประจำกองทหาร  ธงคณะลูกเสือประจำจังหวัดที่เชิญผ่านไป   

                

    (๒ )  ในขณะที่มีการบรรเลงเพลงชาติ  เพลงสรรเสริญพระบารมี  เพลงมหาชัย  เพลงสรรเสริญเสือป่า

    ( ๓ )  แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  สมเด็จพระบรมราชินีนาถ  พระบรมวงศานุวงศ์ชั้นผู้ใหญ่  ผู้บังคับลูกเสือต่อลูกเสือชาติเดียวกัน  หรือต่างชาติกันขณะที่พบกันเป็นครั้งแรกในวันหนึ่ง