ความเห็น 939830

การแสดงการเคารพ ของลูกเสือในโอกาสต่าง ๆ

เขียนเมื่อ 

ช่วยอนุลักษณ์ประเพณีไว้นะมดเอย,,,,

ครูดีใจที่มดรักษาสุขภาพได้ดีเป็นปกติ

 ส่วนครู ได้ภูมิใจกับการทำหน้าที่ คือ เฝ้าเวรสำนักงาน ตรงกับวันนี้พอดีเลยได้แต่ยินดีกับทุกคนที่ไปลอยกระทง อย่าลึมเอาความทุกข์ใส่กระทงลอยนำไป แล้วรักษาความดี มีจิตสำนึกให้เหมือนน้ำและแม่พระคงคา...(สาธุ ๆๆๆๆๆ)