ค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ โดย อพวช.


สังคมวิทยาศาสตร์ สร้างชาติ สร้างเยาวชน

ค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์

(Science Camp)

เป็นกิจกรรม ที่จัดขึ้นเพื่อสร้างเยาวชนให้มีความรู้และทักษะความสามารถ ความรักและสนใจในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่สนุกสนาน และ หล่อหลอมพัฒนาการทางสังคมที่ดีด้วยกระบวนการทำกิจกรรมเป็นทีม

  สถานที่แปลกตา กระตุ้นการเรียนรู้  

การจัดกิจกรรมค่าย อพวช. เกิดขึ้นได้ 2 กรณี คือ

1.ค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ ที่ อพวช. จัดขึ้นเอง ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงปิดเทอม

   ปิดเทอมแรก (ช่วงสั้น) จะจัดประมาณ 2 - 3 ค่าย

   ปิดเทอมใหญ่ (ช่วงยาว) จะจัดประมาณ 3 - 5 ค่าย

2.ค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ ที่ อพวช. จัดร่วมกับหน่วยงาน องค์กร มูลนิธิ สถาบันต่างๆ และ

   จัดให้กับ โรงเรียนที่มีความสนใจจัดให้กับนักเรียน

                 ค่ายนักวิทยาศาสตร์ตาบอดรุ่นเยาว์ 

                                                                  ระยะเวลาการจัดค่าย มี 2 ระยะ คือ

                                                                            1. แบบ 2 วัน 1 คืน

                                                                            2. แบบ 3 วัน 2 คืน

  ใช้อุปกรณ์จริง ที่ทันสมัยที่สุด

รูปแบบการจัดค่ายวิทยาศาสตร์ อพวช.

   เป็นการกำหนดหัวข้อ หรือ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยกำหนดเป็นสารัตถะ (Theme)

แบ่งเป็นเรื่องต่าง ๆ แล้วจัดกิจกรรมที่ให้ความรู้สอดคล้องกับเรื่องนั้น

ตัวอย่าง ค่ายที่จัดเอง

          ซึ่งแบ่งการจัดค่ายเป็น 2 ระดับ คือ ประถมปลาย (ป.4-6) และ มัธยมต้น (ม.1-3)  เช่น

  - ค่ายวิทยาศาสตร์การบิน               

  - ค่ายบุกบ้านนักวิทยาศาสตร์         

  - ค่ายวิศวกรตัวน้อย

  - ค่ายตะลุยโลกวิทย์                     

  - ค่ายนักธรรมชาติวิทยารุ่นเยาว์       

  - ค่ายเกษตรกรน้อยตะลุยทุ่ง

  - ค่าย ป.ปลาตากลม                     

  - ค่ายท่องโลกการสื่อสาร

ส่วนค่ายที่จัดร่วมกับหน่วยงานหรือ จัดให้กับโรงเรียน   

              

                          พี่เลี้ยง  มีความพร้อม พอเพียง และ ดูแลได้อย่างทั่วถึง ปลอดภัย

     ระดับของเยาวชน จะขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ร่วมจัด ดังนั้นจะมีตั้งแต่ ป.4 - ม.6 เลยทีเดียว อาทิ

  - ค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ 

  - ค่ายนักวิทยาศาสตร์สมองเพชร

  - ค่ายเยาวชนไทยสกัดภัยโลกร้อน

  - ค่ายเยาวชนไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม

  - ค่ายธรณีวิทยาเพื่อเยาวชนไทย

  - ค่ายอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      เป็นต้น 

       เรียนรู้การสื่อสาร ผ่าน นิทรรศการจากต่างประเทศ  

อัตราค่าใช้จ่าย

ทั้งค่ายที่ อพ. จัดเอง  และ จัดร่วมกับหน่วยงาน มีดังนี้

  1. แบบ  2 วัน 1 คืน  อัตราค่าใช้จ่าย   1,400 บาท / 1 คน / 1 ค่าย

     สิ่งที่จะได้รับประกอบด้วย กิจกรรมตลอด 2 วัน, เจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงดูแลตลอด,

     ที่พัก(ห้องปรับอากาศ,เตียง 2 ชั้น), อาหารหลัก 4 มื้อ, อาหารว่าง 5 มื้อ, อุปกรณ์-เอกสารวิชาการ

     และ เสื้อยืดชาวค่าย 1 ตัว

  2. แบบ 3 วัน 2 คืน   อัตราค่าใช้จ่าย    2,000 บาท / 1 คน / 1 ค่าย 

     สิ่งที่จะได้รับประกอบด้วย กิจกรรมตลอด 3 วัน, เจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงดูแลตลอด,

     ที่พัก(ห้องปรับอากาศ,เตียง 2 ชั้น), อาหารหลัก 7 มื้อ, อาหารว่าง 8 มื้อ, อุปกรณ์-เอกสารวิชาการ

     และ เสื้อยืดชาวค่าย 1 ตัว

         ให้อาหาร "ปลาเสือพ่นน้ำ"

ขั้นตอนการจัดค่าย - เข้าค่าย

สำหรับแบบที่ อพวช. จัดเอง 

ผู้ปกครองสามารถสอบถามข้อมูล และ สมัคร กับฝ่ายการตลาด ที่หมายเลข 02-577-9999

ส่วนแบบร่วมจัด หรือ แบบกลุ่ม โรงเรียน

กรุณา ประสานงานมาที่ ส่วนงานค่ายวิทยาศาสตร์ อพวช. 02-577-9999 ต่อ 1867   ก่อน

เพื่อกำหนด วัน เวลา และ รายละเอียดความต้องการ ในการจัดค่าย

เมื่อตกลงวัน เวลา และ รูปแบบได้แล้ว จึงทำหนังสือขอจัดค่ายเข้ามาตามวันเวลา ที่ได้ตกลงกัน

แล้วทางทีมค่ายวิทยาศาสตร์ จึงจะติดต่อกลับไปเพื่อประสานงานต่ออีกครั้งหนึ่ง

 สนใจข้อมูลเบื้องต้นเข้าไปชมได้ที่ www.nsm.or.th

                                              

                           สนุกพร้อมความรู้ กับ ค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ อพวช.

หมายเลขบันทึก: 222426เขียนเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2008 15:45 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 19:51 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (4)

ขอบคุณครับ และ ก็เป็นกำลังใจให้เช่นกันนะครับ

ลักษณะที่สนใจจะทำเป็นแบบไหนครับ

ถ้ามีอะไรที่ผมช่วยได้ผมยอนดีครับ

ขอรบกวนหน่อยน่ะค่ะ

ถ้าหากมีค่ายเกี่ยวกับธรณีวิทยา

กรุณาบอกด้วยน่ะค่ะ

แอดมาเลยค่ะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี