สรุปผลการดำเนินงาน ประจำเดือนตุลาคม 2551


สรุปผลการดำเนินงาน

 

 

 

มือใหม่หัดเขียน By..หน่วยพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

        ในที่สุดก็ได้ฤกษ์งามยามดีเปิดบล็อกใหม่สักที หลังจากที่ว่าจะ..ว่าจะ..กันมาหลายครั้งหลายหน ก่อนอื่นขอแนะนำตัวให้เพื่อนๆ Go2KnoW ได้รู้จักก่อนนะคะ พวกเราหน่วยพัฒนาทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตร์ มน. มีสมาชิกด้วยกันทั้งหมด 3 คน เพิ่งมีโอกาสได้เข้ามาเขียนบล็อกเป็นครั้งแรก (ตื่นเต้นๆ) ยังไงก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะ

         สำหรับในบล็อกนี้จะเป็นการสรุปผลการดำเนินงานของพวกเราในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ซึ่งได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างงานกันใหม่ตามโครงสร้างของคณะฯ ทำให้ต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจกันให้มากขึ้น ซึ่งที่ผ่านมานั้นก็ได้พบกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆ มาพอสมควร พวกเราก็จะพยายามปรับปรุงและแก้ไขให้ดีขึ้น หากเพื่อนๆ มีข้อสงสัย หรือมีข้อเสนอแนะ ที่อยากบอกกับพวกเรา สามารถบอกกล่าว ติชม แนะนำกันมาได้เลยนะคะ พวกเราพร้อมรับฟังทุกความคิดเห็นคะ เพื่อที่พวกเราจะได้นำไปปรับปรุงแก้ไขต่อไปคะ 

 

สรุปผลการดำเนินงานของหน่วยพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำเดือนตุลาคม 2551

 

-  จัดประชุมบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ในวันที่ 2 ตุลาคม 2551

-  ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาพัฒนาพัฒนาองค์กรรุ่นที่ 3-6

-  แจ้งเวียนบุคลากรและหน่วยงานดีเด่น

-  แจ้งเวียน รวบรวม จัดเวทีสรรหาผู้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าศูนย์ หัวหน้างาน หัวหน้าหน่วย

-  สรุปรายชื่ออาจารย์แพทย์ไปราชการต่างประเทศเดือน กันยายน-ตุลาคม 2551

-  ส่งสรุปตัวชี้วัด ก.พ.ร. ประจำปีงบประมาณ 2551

          ตัวชี้วัดที่  3.2.5.1 จำนวนผู้เข้ารับบริการ (คน)

          ตัวชี้วัดที่  4.3.2 จำนวนชั่วโมงเฉลี่ยที่อาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำให้บริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข้ง ของสังคม ประเทศชาติหรือ

นานาชาติ ต่ออาจารย์ประจำ

          ตัวชี้วัดที่ 4.3.3 ร้อยละของอาจารย์ประจำที่เป็นที่ปรึกษา เป็นกรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอกสถาบันเป็นกรรมการวิชาการและกรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจำ

          ตัวชี้วัดที่ 20   ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้ เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์

-  ปฐมนิเทศนิสิตฝึกงานรุ่นที่ 1 ในวันที่ 20 ตุลาคม 2551  จำนวน 16  คน

-  ออกหนังสือรับรองต้นสังกัดและรับรองความประพฤติให้กับแพทย์ที่จะลาศึกษาต่อในปี 2552 จำนวน 6 ราย

-  ดำเนินการทำเรื่องแพทย์เปลี่ยนตำแหน่งเป็นพนักงานสายวิชาการ  จำนวน 11 ราย

-  ทำบอร์ดโครงสร้างการบริหารงานทรัพยากรบุคคล

-  ตามเรื่องสัญญาลาศึกษาต่อของแพทย์ที่ยังไม่ได้ส่งเอกสารให้กับทางมหาวิทยาลัย  จำนวน  4 ราย

-  ดำเนินการทำเรื่องแพทย์ลาศึกษาต่อต่างประเทศ จำนวน 1 ราย

-  จัดโครงการครอบครัวสร้างเสริมสุขภาพ ตอน การสร้างเสริมสุขภาพผ่านอายตนะ : ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ   ในวันที่ 15 ตุลาคม 2551

-  ดำเนินการเรื่องรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานของพยาบาลที่ลาฝึกอบรม  จำนวน 2 ราย

-  ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ  ได้แก่ โครงการยิ้ม โครงการครอบครัวสร้างเสริมสุขภาพ  โครงการสัมมานาพัฒนาองค์การ (OD)

- เข้าร่วมสัมมนา IOCS องค์กรอัจฉริยะ: Module 4 Monitoring & Evaluation ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท จ. นครนายก ในวันที่ 29 กันยายน – 1 ตุลาคม 2551

-  เป็นผู้ช่วยในการทำกิจกรรม Lego ในการเรียนการสอน “ทักษะการสื่อสาร” นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3 โดย ผศ.นพ.ศิริเกษม  ศิริลักษณ์  ในวันที่  22  ตุลาคม  2551

-  ช่วยรวบรวม  และเรียบเรียง หนังสือถวายพระเทพฯ

-  จัดประชุม CoP การบริหารลูกหนี้  คณะแพทยศาสตร์  วันที่  6  ตุลาคม  2551

-  จัดประชุม CoP การลดขั้นตอนการให้บริการโรงพยาบาล ม. นเรศวร  วันที่  29  ตุลาคม 2551

-  จัดประชุมเวที Administation Journal Club วันที่  3 ตุลาคม, 31 ตุลาคม 2551

-  สรุปรายชื่อผู้ยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการ  ปีงบประมาณ  2549 - 2551

 

 

ตัวอย่างภาพกิจกรรม

 

 

 

,,โครงการยิ้ม,,

นำรูปลูกๆ ของบุคลากรมาทำโปสเตอร์เชิญชวนให้ยิ้มกัน 

Photobucket

 

Photobucket

,,โครงการครอบครัวสร้างเสริมสุขภาพ,,

ตอน การสร้างเสริมสุขภาพผ่านอายตนะ : ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ

Photobucket

กิจกรรม "ปั้นแป้ง..แปลงร่าง" เด็กๆ ได้ปั้นแป้งบัวลอยทานเอง

Photobucket

กิจกรรม "เทียนมหัศจรรย์" เด็กได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการใช้วัสดุต่างๆ ตกแต่งแก้วเทียน

 

Photobucket

ภาพหมู่..จับปูใส่กระด้งจริงๆ,,เหนื่อย..แต่มีความสุขจากรอยยิ้มเด็กๆ

- - - พบกันใหม่บล็อกหน้า...ขอบคุณคะ - - -

หมายเลขบันทึก: 222296เขียนเมื่อ 11 พฤศจิกายน 2008 23:53 น. ()แก้ไขเมื่อ 9 มิถุนายน 2012 23:17 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (1)

ดีใจจังได้อ่านแล้ว... เป็นนิมิตรหมายที่ดีของงานHR ที่นำงานต่างๆมาสรุปและยังเป็นการสื่อสารข้อมูลกับสมาชิกในองค์กรว่างานHR ทำอะไรบ้างเพื่อนๆจะได้เข้าใจ

รวมทั้งกิจกรรมโครงการต่างๆที่จัดขึ้นอาจทำให้งานHRองค์กรอื่นๆนำไอเดียไปต่อยอดได้

เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อีกทางหนึ่ง ....ขอเป็นกำลังใจในการทำงานของน้องๆนะคะ

สามสาวในรูปมีน้องอ้อ น้องจอย และพี่เพนของน้อง....พี่ฐา

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท