อิสลามที่ผู้หญิงอยากรู้!!!


ตรงนี้ขอย้ำว่า การแต่งงานทันทีกับชายหรือหญิงที่ประกาศเข้ารับอิสลามโดยไม่ให้โอกาสเธอหรือเขาศึกษาเรียนรู้ทำความเข้าใจและปฏิบัติตนตามบทบัญญัติอิสลามสักระยะหนึ่งก่อนจนเธอหรือเขามั่นใจว่า จะเป็นมุสลิมจริงๆ ด้วยความศรัทธาที่หนักแน่นมั่นคง หลายๆกรณีมักลงเอยด้วยการหย่าร้าง

ผมได้รับอีเมลจากผู้ใช้นามว่า "เล่อ" ถามมาว่า

..........................................................................................................................................

ชื่อ: เล่อ

หัวเรื่อง: ศาสนาและภาษา

ข้อความ:
การเข้าศาสนาอิสลามของหญิงที่แต่งงานกับชาวมุสลิมต้องทำอย่างไรและจะเรียนภาษาอาหรับจากที่ไหนดี

------------------------------------------------------------
อีเมลนี้ส่งมาจาก: 58.136.56.95

.......................................................................................................................................

จากคำถามดังกล่าวผมขอตอบเป็น 3 ประเด็นนะครับ คือ

 • ประเด็นแรกคือการเข้ารับอิสลาม หรือการเป็นมุสลิม
 • ประเด็นที่สองคือการแต่งงานในอิสลาม
 • และประเด็นที่สามสถานที่เรียนภาษาอาหรับ

เริ่มจากประเด็นแรก  คือการเข้ารับอิสลาม ซึ่งผมได้ตอบไปแล้วในบล็อกชื่อ คำแนะนำสำหรับผู้จะเข้ารับอิสลาม และในบล็อกดังกล่าวผมได้แนบลิงค์ของเว็บไซต์ที่พูดถึงเรื่อง การเข้ารับอิสลามไว้ด้วย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อท่านที่สนใจ ลองเข้าไปอ่านและศึกษานะครับ รวมถึงบล็อกชื่อ ได้รับข่าวดี และซูซาน คาร์แลนด์และสำหรับท่านที่พอฟังภาษาอังกฤษได้ลองคลิ๊กวีดีโอข้างล่างนี่นะครับเป็นการให้สัมภาษณ์ของชาวตะวันตกที่เข้ารับอิสลาม

ประเด็นที่สองคือ การแต่งงาน(นิกะฮฺ) ผมมักได้รับคำถามอยู่เสมอๆว่า การแต่งงานในอิสลามนั้นทำอย่างไร?

อัลลอฮฺ พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงตรัสไว้ในคัมภีร์ ความว่า "และหนึ่งในสัญญาทั้งหลายของพระองค์ คือพระองค์ได้ทรงสร้างคู่ครองสำหรับพวกเจ้าจากตัวของพวกเจ้าเอง เพื่อพวกเจ้าจะได้มีใจสงบในตัวนาง และพระองค์ได้ทรงทำให้มีความรักและความเอ็นดูในระหว่างพวกเจ้า" (30:21)

“พระองค์คือผู้ทรงสร้างพวกเจ้าจากอินทรีย์หนึ่งและได้ทรงทำจากอินทรีย์นั้นซึ่งคู่ครองของเขา เพื่อเขาจะได้สงบในนาง” (17:189)

ท่านศาสนทูต (ขอความสันติจงมีแด่ท่าน) กล่าวไว้ความว่า "การแต่งงานเป็นแบบอย่าง (ซุนนะห์) ของฉัน ใครไม่ปฏิบัติตามแบบอย่างของฉัน ไม่ใช่พวกของฉัน"

อิสลามกำหนดให้ชายที่มีศรัทธาแต่งงาน(นิกะฮฺ)กับหญิงที่มีศรัทธา และหญิงที่มีศรัทธาแต่งงาน (นิกะฮฺ)กับชายที่มีศรัทธา ตรงนี้นี่เองที่ ไม่อนุญาตให้ชายหรือหญิงมุสลิมแต่งงานกับต่างศาสนิก เว้นแต่เขาหรือเธอจะมีศรัทธา คือเข้ารับศาสนาอิสลามด้วยความศรัทธาอย่างแท้จริง ศึกษาเรียนรู้และได้ปฏิบัติตนเป็นมุสลิมที่ดีอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง เป็นที่ประจักษ์แล้ว (ตรงนี้ขอย้ำว่า การแต่งงานทันทีกับชายหรือหญิงที่ประกาศเข้ารับอิสลามโดยไม่ให้โอกาสเธอหรือเขาศึกษาเรียนรู้ทำความเข้าใจและปฏิบัติตนตามบทบัญญัติอิสลามสักระยะหนึ่งก่อนจนเธอหรือเขามั่นใจว่า จะเป็นมุสลิมจริงๆ ด้วยความศรัทธาที่หนักแน่นมั่นคง หลายๆกรณีมักลงเอยด้วยการหย่าร้าง)

ขั้นตอนการแต่งงานในอิสลาม (นิกะฮฺ)

 1. การเลือกคู่ครอง ฝ่ายชายที่ประสงค์จะแต่งงานจะเป็นผู้เลือกหญิงที่ตนประสงค์จะแต่งงานด้วย ซึ่งอิสลามส่งเสริมให้เลือกหญิงที่มีศาสนา และส่งเสริมให้ฝ่ายหญิงตอบรับชายที่มาสู่ขอ (ในขั้นตอนของการสู่ขอ) ที่มีศาสนาเช่นกัน และที่อิสลามกำหนดเช่นนี้นั้นเพราะอิสลามถือว่า ความศรัทธาคือสิ่งสำคัญสูงสุดของชีวิต และเพื่อเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่า ทั้งคู่จะสามารถร่วมสร้างครอบครัวอิสลามและให้การอบรมลูกหลานเพื่อเป็นมุสลิมที่ดีสืบเนื่องต่อไป
 2. การสู่ขอ เมื่อชายมุสลิมตกลงใจจะแต่งงานกับหญิงสาวคนใดแล้วก็จะส่งคน(อาจจะเป็นพ่อแม่ หรือญาติ หรือใครก็ได้ที่ครอบครัวฝ่ายชายมอบหมาย) ไปสู่ขอหญิงสาว โดยไปเจรจาตกลงในส่วนของมะฮัร (คำนี้ไม่มีคำแปลที่ตรงตัวในภาษาไทยแต่ที่ใกล้เคียงพอจะทำให้ผู้มิใช่มุสลิมเข้าใจได้ก็คือ สินสอด) ซึ่งอาจเป็นสิ่งของหรือเงินก็ได้ รวมถึงกำหนดวันเวลาแต่งงาน
 3. การแต่งงาน หรือการนิกะฮฺ ในอิสลามจะต้องปฏิบัติตามแบบอย่าง หรือซุนนะห์ที่ท่านศาสนทูตกำหนดไว้ จะแต่งงานเองตามอำเภอใจไม่ได้ หรือเพียงแค่ไปจดทะเบียนสมรสก็ถือว่าไม่ใช่การนิกะฮฺหรือการแต่งงานในอิสลาม

        องค์ประกอบของการแต่งงาน (นิกะฮฺ) จะต้องมี

  • ผู้ปกครองฝ่ายหญิง (วลี) คือชายทีทรงสิทธิในการประกอบพิธีแต่งงานให้กับหญิงสาว ซึ่งต้องเป็นเพศชายและนับถือสาสนาอิสลาม เช่น พ่อ พี่ชาย น้องชาย ของฝ่ายหญิง ผู้ปกครองอาจจะเป็นผู้ทำพิธีนิกะฮฺหรือแต่งงานเอง หรือมอบให้ผู้มีความรู้เป็นผู้ทำพิธีแทนก็ได้ เช่น มอบให้อิมาม โต๊ะครู อุสตาซ
  • เจ้าบ่าว
  • พยาน อย่างน้อย 2 คน พยานในที่นี้ต้องเป็นชายมุสลิม
  • ผู้อบรม หรือผู้อ่านคุฏบะฮฺนิกะฮฺ หรือผู้กล่าวปาฐกถาธรรมให้กับคู่บ่าวสาว ผู้กล่าวคุฏบะฮฺอาจจะเป็นผู้ปกครองฝ่ายหญิง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำพิธีนิกะฮฺก็ได้
  • มะฮัร (สิ่งของหรือเงินที่มอบให้หญิงที่จะแต่งงาน) หรือตามที่รู้จักในสังคมไทยคือ สินสอด

       พิธีแต่งงาน (นิกะฮฺ)

ภาพจาก http://www.annisaa.com/forum/index.php?topic=46.0

 •  
  • พิธีแต่งงานจะเริ่มด้วยการกล่าวปาฐกถาธรรม โดยจะมีเนื้อหาของการอบรม แนะนำ หรือให้ข้อคิดในการครองคู่ตามครรลองอิสลาม ในขณะทำพิธีพยานอย่างน้อย 2 คน จะต้องอยู่ในพิธีนี้ด้วย
  • ผู้ทำพิธีนิกะฮฺจะจับมือเจ้าบ่าว แล้วกล่าวกับเจ้าบ่าวว่า "ฉันขอนิกะฮฺท่านกับนางสาว......บุตรีของ........ด้วยมะฮัรจำนวน........."
  • จากนั้นเจ้าบ่าวจะตอบรับว่า "ฉันขอรับการนิกะฮฺกับนางสาว.........ด้วยมะฮัรตามที่ระบุไว้"
  • ในการตอบรับนิกะฮฺของฝ่ายชายต้องตอบให้ผู้ทำพิธีนิกะฮฺและพยาน 2 คน ได้ยินชัดเจนทุกถ้อยคำ  (การใช้ภาษานิกะฮฺจะใช้ภาษาใดก็ได้ โดยภาษาที่ใช้ ผู้เสนอ (ผู้ปกครองหรือผู้ได้รับมอบหมาย) ให้ทำพิธีนิกะฮฺ ผู้ตอบรับ (เจ้าบ่าว) และพยานทั้ง 2 คน ฟังเข้าใจความหมาย
  • จากนั้นผู้ทำพิธีนิกะฮฺ ก็จะขอดุอา (ขอพร) ให้กับคู่บ่าวสาว เป็นอันเสร็จพิธี
  • โดยการปฏิบัติทั่วไปมีการจัดงานวะลีมะฮฺ หรืองานเลี้ยงเนื่องในการแต่งงานอาจจะจัดในวันนิกะฮฺหรือวันอื่นหลังจากนั้นก็มีปฏิบัติครับ

ประเด็นที่สาม สถานที่เรียนภาษาอาหรับ ผมได้รวบรวมเขียนไว้ในบล็อกชื่อ all about arabic : รวมลิงค์เกี่ยวกับภาษาอาหรับและแผนที่สถานที่เรียนศาสนาอิสลาม และภาษาอาหรับสำหรับผู้สนใจ ในกทม

หรือที่เขียนสำหรับมุสลิมใหม่ลองเข้าไปอ่านที่เว็บอันนิสาอฺ ครับที่ลิงค์ http://www.annisaa.com/forum/index.php?topic=284.0

หวังใจว่า คงจะพอทำให้คุณเล่อและท่านที่สนใจพอจะเข้าใจในระดับหนึ่งนะครับ

วัลลอฮฺฮูอะอฺลัม

 

 

หมายเลขบันทึก: 222292เขียนเมื่อ 11 พฤศจิกายน 2008 23:27 น. ()แก้ไขเมื่อ 22 มิถุนายน 2012 16:11 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (15)

ขออัลลอฮฺทรงชี้ทางนำ กับคุณเล่อในเร็ววัน..

อิสลามไม่ยาก แต่มนุษย์ทำให้มันยาก

อิสลามก้าวหน้า แต่มนุษย์ไม่ก้าวตาม

ความสุขที่แท้จริง การที่เราได้รู้จักอัลลอฮฺและได้รับความเมตตาจากอัลลอฮฺ

 • อัลหัมดุลิลละฮฺ อัลลอฮฮูอักบัร
 • วันนี้เจ้าหญิงเขียนดีมากครับ ถูกใจผมจริงๆ
 • อิสลามไม่ยาก แต่มนุษย์ทำให้มันยาก อิสลามก้าวหน้า แต่มนุษย์ไม่ก้าวตาม ความสุขที่แท้จริง คือการที่เราได้รู้จักอัลลอฮฺและได้รับความเมตตาจากอัลลอฮฺ

 • ญะซฺกิลละฮฺฮูค็อยร็อน

ข้อมูลดีมากๆเลยครับ แต่น่าจะคิดอีกขั้นหนึ่งว่า จะทำอย่างไรถึงจะให้คนทั่วไปหันมาอ่าน มาเข้าใจความง่ายของอิสลามที่มีต่อการจัดการชีวิต มาเข้าใจความจริงจากพระเจ้า

อิสลาม ศาสนาที่พูดถึงโลกนี้และโลกหน้า

ศาสนาที่พูดถึง นรก สวรรค์ที่แท้จริง ไม่ใช่แค่คำพูดที่ว่า สวรรค์ในอก นรกในใจ

แต่พูดถึง นรกทองแดงที่ใครลงไปแล้วและไม่ต้องบรรยายเพราะจะเทียบกับความร้อนบนโลก(ดุนยา)แห่งนี้ไม่ได้เลย

สวัสดีค่ะ

* เป็นหญิงอยากรู้เรื่องอิสลามค่ะ

* ชอบคำตอบนี้ค่ะ

อิสลามไม่ยาก แต่มนุษย์ทำให้มันยาก อิสลามก้าวหน้า แต่มนุษย์ไม่ก้าวตาม ความสุขที่แท้จริง คือการที่เราได้รู้จักอัลลอฮฺและได้รับความเมตตาจากอัลลอฮฺ

เป็นความรู้ที่แปลกใหม่มากเลยค่ะ.

ขอบคุณนะคะ..อาจารย์อาลัม..

ทุกคนในครอบครัวสบายดีนะคะ..^^

 • ครับอาจารย์Tasanjenga P
 • ที่อาจารย์กล่าวว่า "จะทำอย่างไรถึงจะให้คนทั่วไปหันมาอ่าน มาเข้าใจความง่ายของอิสลามที่มีต่อการจัดการชีวิต มาเข้าใจความจริงจากพระเจ้า" นั้น
 • เป็นโจทย์ที่ท้าทายเราทุกคนครับ
 • แต่ที่น่าสนใจกว่านั้นคือ "หนังสือที่มีชีวิต" หรือตัวของมุสลิมเองครับ ที่เราต่างก็เป็น Presenter ที่ซึ่งมนุษย์สามารถประจักษ์ถึงสิ่งที่อิสลามสอนไว้ในมิติที่เป็นจริงที่สุด
 • แต่หากว่า เราเป็น Presenter ที่ตรงข้ามกับคำสอนของอิสลาม ในขณะที่เรา "สวมบทบาทของความเป็นมุสลิม" แล้ว จะน่าเสียดายอย่างยิ่งครับ
 • เราทุกคนต้องร่วมด้วยช่วยกันครับ
 • ขอบคุณอาจารย์มากครับ
 • ดีใจมากครับที่ท่านอาจารย์พรรณาชอบบทสรุปดังกล่าว
 • ขอบคุณที่ท่านอาจารย์แวะมาเยี่ยมครับ
 • สวัสดีครับครูแอ๊ว P
 • อัลหัมดุลิลละฮฺครับ ด้วยความโปรดปรานของอัลลอฮฺ ผมและครอบครัวสบายดีครับ
 • ดีใจมากเลยครับที่ครูแอ๊วแวะมาเยี่ยม  จริงๆแล้วผมได้รับอีเมลสอบถามเยอะมากครับเกี่ยวกับอิสลาม มุสลิม และบริบทที่เกี่ยวข้อง
 • ซึ่งตรงกับเจตนารมณ์เดิมที่ตั้งใจให้บล็อก ๓ นาทีกับอิสลาม เป็นบล็อกการจัดการความรู้เกี่ยวกับอิสลามที่นำเสนอ หรือให้ความรู้สั้นๆ ง่ายๆ แบบกันเองครับ
 • ขอบคุณครูแอ๊วมากครับ ด้วยความระลึกถึงเสมอครับ

สลาม อ.อาลัม ชื่นชมมากครับและให้กำลังใจ

 • วะอะลัยกุมุสสะลามครับคุณsomdej
 • ขอต้อนรับสู่โกทูโน และยินดีที่ได้รู้จักครับ
 • ญะซากัลลอฮฮูค็อยร็อน ครับคุณsomdej สำหรับกำลังใจ
 • ตามมาอ่านด้วยคนค่ะ
 • ขอบคุณสำหรับข้อมูลนะคะ
 • วันหลังนักศึกษาถามจะได้มีข้อมูลในการอธิบายค่ะ
 • ขอบคุณค่ะ
 • (^_^)

ขอบคุณครูอ้อP มากครับ มีอะไรอยากรู้อยากทราบเกี่ยวกับอิสลามและมุสลิม ผมยินดีรับใช้เสมอครับ ตามกำลังความสามารถและความรู้ที่พระผู้ทรงส่งผมมาได้ให้ไว้ ขอบคุณอีกครั้งครับ

 • ดีจังเลยครับ ครูปู~natadee t'ซู๊ด ก็เข้ามาอ่านด้วย ขอบคุณมากครับ มีอะไรสงสัย อยากรู้ เกี่ยวกับอิสลาม ผมยินดีเสมอครับ
 • ขอบคุณอีกครั้งครับ
 • เกือบลืมไป หากครูปู~natadee t'ซู๊ด และท่านใดสนใจเกี่ยวกับอิสลาม สามารถเข้าไปอ่านในบันทึกที่ชื่อว่า "ใออุ่นแห่งอิสลาม"  ผมจะทะยอยเขียนเป็นตอนๆลงในบันทึกดังกล่าวครับ ขณะนี้ได้เขียน ๒ บันทึกแล้ว เช่น http://gotoknow.org/blog/islam/225975 และ http://gotoknow.org/blog/islam/226234
 • ขอบคุณอีกครั้งครับ

สันติ คือทางแก้ไข ทุกปัญหา เหตุจากการแย่งมวลชน

ทำไมชาวใต้ถึงฟังกลุ่ม บีอาร์เอ็น มากกว่า รัฐ (จากการ สรุปโดย พล.อ เอกชัย ศรีวิลาศ ผอ. สถาบันสันติวิธี)) เพราะ กลุ่ม บีอาร์เอ็น สามารถแสดงออกอย่างเปิดเผยว่า พวกเขากตัญญูสูงสุดได้. เพราะเขากตัญญูต่อเจ้าเมืองธรรมชาติ ที่ให้ออกซิเจนพระพุทธเจ้า หายใจ มันคือการใฝ่หาของมนุษย์โดยพื้นฐานว่า เขาจะฟังผู้กตัญญู และ จะต่อต้านผู้มีจิต เนรคุณ นั่นเอง. จงกตัญญูให้เท่าเทียมผู้ที่ท่าน จะเข้าพัฒนาเขา

ลองปรับกันซักนิด จะครองใจชาวบ้านได้ง่ายขึ้น. ด้วยการมีพระเจ้าเป็นสิ่งกตัญญู แทนการมีเป็นสิ่งปฏิเสธ ถึง เนรคุณ

ลองก่อน อย่าเพิ่งรีบเชื่อ หากใครอายุมากๆ้ว และ เคยมีพระเจ้าเป็นสิ่งปฏิเสธ(หรืออาจเรียกแรงๆว่าเนรคุณ) ขอให้ลองก่อนสักสองปี ก็ยังดี. คือมีพระเจ้าเป็นสิ่งกตัญญูแทนการมีเป็นสิ่งปฏิเสธ ปิดกั้นเนรคุณนั่นเอง. ลองเปืดกว้างไม่ปิดกั้น ลองอยู่กับปัจจุบัน ลองหลุดพ้นจากปิติทางตำรา ทางการบังคับ ทางกุสโลบายก่อนเถิด ลองมีองค์ธรรมแบบพึ่งพาตนเอง ไม่พึ่งพาบุญบารมี นักบวชก่อนเถิด. ลองก่อนอย่าเชื่อ ลองมองที่หลักฐาน และพยาน ทั้งอดีต และ ปัจจุบันเถิดว่า ผู้กตัญญูนั้น มีเท่าไร เป็นกี่เท่าของผู้ที่ปิดกั้น ปฏิเสธ หรือ อาจจะเนรคุณ ปัจจุบันให้จริง อย่าพูดลอยๆต่อไปเลย.

ด้วยความรัก และ ห่วงใยประเทศชาติ และ แผ่นดินครับ ขอให้แผ่นดินมีทิศทางที่กุศล กตัญญู แทนการมีแต่เนรคุณ และ อกุศลครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี