รวมพลังพัฒนาคุณภาพ อาชีวศึกษา (๒)

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
กิจกรรมการสร้างเครือข่ายการ ลปรร เพื่อการพัฒนา

QA_KM In Action

 คณะศึกษาศาสตร์ นำทีมโดย รศ.ดร.สมบัติ นพรัก คณบดี เจ้าของเพลง " รักแม่หม้าย " สมัยเรียนหลักสูตร " จิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ ๕๓ " เจ้าของ Blog 

http://gotoknow.org/sombatn-ednuqakm

รวมพลังชาวอาชีวศึกษา ร่วมฟังบรรยายในภาคเช้าจากทีมงาน สมศ นำทีมโดย รองผู้อำนวยการ สมศ.ดร.นฤมล บุลนิม ซึ่งท่านเป็นผลผลิต ของพวกเราชาว "มอดินแดง" และ รศ.ดร.ชนะ กสิภาร์

ช่วงเช้าทีมงานเข้าร่วมฟังประสบการณ์และแนวทางการประเมินจาก สมศ.อย่างหนาแน่น

ช่วงบ่าย JJ และ ทีมงานจากชาว NU_QA_KM รศ.เทียมจันทร์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะศึกษาศาสตร์ และ ท่านผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพ ม.น  โดยมีท่านรองอธิการบดี ผศ.ดร.วิบูลย์ เข้ามาให้กำลังใจและสนับสนุนเป็นระยะๆ ผู้เข้าร่วม "ลปรร เริ่มบางตาลง" ทำให้การ แลก เปลี่ยน เรียน รู้ และ การสร้างเครือข่าย เป็นไปอย่างใกล้ชิด

กิจกรรมดำเนินไปอย่างราบรื่น และ คงจะเกิดเครือข่ายรวมทั้ง CoP ที่ทาง มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยท่านรองวิบูลย์ จะเป็นแกนนำครับ

JJ

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)