สรุปบันทึกของ beeman ในรอบเดือนมีนาคม 2549

beeman 吴联乐
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
มีผู้อ่านบันทึกในเดือนมีนาคม 2549 เฉลี่ยวันละ 161 บันทึก

   ในรอบเดือนมีนาคม 2549 ซึ่งมี 31 วัน beeman เขียนบันทึกทั้งสิ้น 52 บันทึก ติดตามบันทึกทั้งหมด (จากปลายเดือนไปต้นเดือน)ได้ที่นี่ March 2006 เริ่มต้นจากบันทึก "สรุปบันทึกของ beeman ในเดือนกุมภาพันธ์ 2549" (บันทึก 1 มีนาคม 2549 มีผู้อ่าน 51 ครั้ง กับ 3 ข้อคิดเห็น) และสิ้นสุดที่บันทึก "ไปสัมมนาที่ทุ่งแสลงหลวง" (บันทึก 29 มีนาคม 2549 มีผู้อ่าน 18 ครั้ง กับ 0 ข้อคิดเห็น)  

  จำนวน 52 บันทึกใน 31 วัน แสดงว่า beeman เขียนบันทึกเฉลี่ยวันละ 1.7 บันทึก ทำให้บันทึกเพิ่มจากเดือนก่อน (307 บันทึก) เป็น 359 บันทึก กับ ความคิดเห็นเพิ่มขึ้น (เดิม 353) 140 ข้อคิดเห็น (เดิม 493) เฉลี่ย 2.7 ข้อคิดเห็นต่อ 1 บันทึก

  จำนวนผู้เข้ามาอ่านบันทึกเพิ่มขึ้น 4,402 ครั้ง (ใหม่ 12440 - เก่า 7738) ใน 31 วัน แสดงว่ามีผู้อ่านบันทึกในเดือนมีนาคม 2549 เฉลี่ยวันละ 161 บันทึก (สูงสุด 220 บันทึก/ต่อวัน ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม และต่ำสุด 90 บันทึก/วัน ในวันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม)   สรุปว่าจำนวนผู้อ่านบันทึกลดลงจากเดือนก่อนเล็กน้อย (เดิม 168 ครั้ง/วัน) ทั้งนี้คงเนื่องมาจากมีจำนวนผู้เขียนบล็อกใน gotoknow มากยิ่งขึ้น  รวมทั้งจำนวนสมาชิกของชุมชน NUKM blog ก็มากขึ้นด้วย (ทำให้มีตัวเลือกมากยิ่งขึ้น) ซึ่งก็นับเป็นสิ่งที่ดี (แต่ผมไม่อยากนับจำนวนสมาชิกของ NUKM blog ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผู้บริหารชุมชนที่ควรจะต้องนับต่อไป ซึ่งขณะนี้คงไม่น้อยกว่า 150 บล็อกแน่นอน)

   สิ่งที่น่ายินดีคือ บล็อก KMI Thailand ของท่านอาจารย์หมอวิจารณ์ได้เข้ามาร่วมชุมชนนี้ด้วย รวมทั้งมีการต้อนรับบล็อกของท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งเริ่มสมัครสมาชิกและเขียนบันทึกในเดือนนี้เช่นกัน

   ความคึกคักของ NUKM blog ทำให้ไม่มีวันใด (ของเดือนมีนาคม) ที่ไม่มีบันทึก ซึ่งตัวแปรที่สำคัญคือ KMI Thailand ครับ (ณ วันนี้มี 1140 บันทึกแล้วครับ)

   สิ่งที่เป็นความภาคภูมิใจในเดือนนี้ คือชุมชน NUKM blog ได้รางวัลส่วนรวม 1 รางวัล (KM BIO Award 2005) กับรางวัลส่วนตัว 3 รางวัล ซึ่งรู้ผลเดือนนี้ (สุดยอดคุณอำนวย,สุดยอดคุณลิขิต และ รางวัลสุดคะนึง)  รวมทั้งมีการมอบเสื้อสามารถ NUKM blog ในเดือนนี้ด้วยครับ

   อีกอย่างหนึ่งคือ ในเดือนนี้ จำนวนบันทึกของ beeman ได้ขึ้นมาอยู่อันดับ 4 ชั่วคราว (จากอันดับ 5 ของเดือนที่แล้ว)

   สุดท้ายคือการสำรวจบันทึกยอดนิยมของเดือนมีนาคม 2549  ที่มีผู้อ่านเกิน 100 ครั้งว่าจะมีกี่บันทึกนะครับ (นับได้ 4 บันทึก) ดังนี้

ลำดับ

ชื่อบันทึก

วันที่เขียน 

Rating

ข้อคิดเห็น

 1

The Toyota Way (BM2) : 2 เสาหลัก 5 หลักการ

 11 มี.ค.

 135

 2

 2

beeman ถูกคัดเลือกให้ได้รับรางวัล "สุดคะนึง"

 14 มี.ค.

 126

 12

 3

มีภาพจาก"แดจังกึม"มาฝาก

 22 มี.ค.

 116

 3

 4

Presenter เสือสามารถ kmi + nuqakm

 14 มี.ค.

 100

 5

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน 25th Anniversary Beemanความเห็น (2)

JJ
IP: xxx.90.247.154
เขียนเมื่อ 

สวัสดี เดือนปีใหม่ไทยครับ คงจะได้ F2F ที่ มอ. นะครับ

สมลักษณ์
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 

เรียนท่านอาจารย์ JJ  

   คงได้พบกันเย็นวันที่ 6 หรือ เช้าวันที่ 7 ครับ เพราะเย็นวันที่ 7 ผมต้องรีบกลับมาพิษณุโลกครับ