โคลงโลกนิติ

 

  หากสยามยังอยู่ยั้ง                    ยืนยง

เราก็เหมือนอยู่คง                       ชีพด้วย

หากสยามพินาศลง                    ไทยอยู่  ได้ฤา

เราก็เหมือนมอดม้วย                 หมดสิ้น สกุลไทย

เสียสินสงวนศักดิ์ไว้                   วงศ์หงส์

เสียศักดิ์สู้ประสงค์                      สิ่งรู้

เสียรู้เร่งดำรง ความสัตย์             ไว้นา

เสียสัตย์อย่าเสียสู้                        ชีพม้วยมรณา

 

 

ความรู้ดูยิ่งล้ำ                              สินทรัพย์

คิดค่าควรเมืองนับ                      ยิ่งไซร้

เพราะเหตุจักอยู่กับ                   กายอาต-มานา

โจรจักเบียนบ่ได้                       เร่งรู้เรียนเอา

 

 

เว้นวิจารณ์ว่างเว้น                      สดับฟัง

เว้นที่ถามอันยัง                          ไป่รู้

เว้นเล่าลิขิตสัง-                           เกตุว่าง เว้นนา

เว้นดั่งกล่าวว่าผู้                          ปราชญ์ได้ฤามี

 

                                       วิธีการแต่งโคลงโลกนิติ  ให้จำ จำนวนคำในบทว่า 

                                                                  5                2

                                                                 5                2

                                                                5                2  (2)

                                                                5                4