ความเห็น 1593693

โคลงโลกนิติ

เขียนเมื่อ 

สิ่งหนึ่งคล้ายขนเม่นแทรกขึ้นมาระหว่างขน ตัวจามรีจะต้องปลดออกให้ได้ แม้ปลดแล้วตัวตายก็ยอม เปรียบเหมือนคนถ้ามีสัจจะ รักศักดิ์ศรี เป็นหญิง รักนวลสงวนตัว ไว้ท่าที แม้ตัวตายก็ยอม จะได้ชื่อว่าน่ายกย่อง ชมเชย ดังคำกล่าวว่า

จงรักศักดิ์ศรี เหมือนจามรีรักขน

ตัวอักษรสีส้ม จำไม่แม่น ว่า อะไรสักอย่าง ถ้ามีโอกาสจะค้นใหม่ค่ะ