ความเห็น 1082558

โคลงโลกนิติ

เขียนเมื่อ 

เจริญพร โยมชนิศา

ชอบบทนี้ตั้งแต่สมัยเรียน

นาคีมีพิษเพี้ยง สุริโย

เลื้อยบ่ทำเดโช แช่มช้า

พิษน้อยหยิ่งโยโส แมลงป่อง

ชูแต่หางเองอ้า อวดอ้างฤทธี

เจริญพร