ดิฉันรับข่าวสารช่วงนี้อย่างหดหู่ ถึงขั้นเครียด แต่ข่าวที่ทำให้เครียดมากที่สุด คือ การแสดงออกทางการเมืองของคนเชียงใหม่กลุ่มหนึ่ง ในจังหวัดที่ดิฉันเคยพักพิง และภาคภูมิใจในความเยือกเย็นและมีน้ำใจไมตรีของผู้คน ภาพที่นอกเหนือจากการต้อนรับแขกจากต่างเมือง แม้จะต่างความคิดทางการเมือง ด้วยการคุกคามอย่างหมายให้ได้รับบาดเจ็บ

ภาพที่เห็นในสนามบินเชียงใหม่ และในบริเวณหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทำให้คิดถึงภาพของเหตุการณ์ 6 ตุลา 19 ที่ได้ดูกันทุกปีเมื่อครบรอบ ภาพการเตะ ต่อยหุ่น การกระทืบ การเผาและลาก เพียงแต่ภาพที่เชียงใหม่เป็นภาพของการกระทำกับหุ่นแต่ภาพเมื่อ 6 ตุลา 19 เป็นการกระทำกับคนจริงๆ

แต่ถ้าเราตัดภาพความเป็นจริงว่าอะไรที่ถูกกระทำ (คนหรือหุ่น) แต่เลือกมองจากจิตใจคนที่กระทำการในลักษณะนั้น สถานการณ์แบบนั้น มันบอกว่า คนคนนั้นกำลังมีความเกลียดชังอยู่เต็มหัวใจ อะไรทำให้คนเราเกิดความเกลียดชังได้ขนาดนั้น อะไรที่ทำให้คนเราไร้สติได้ขนาดนั้น

อยากฝากคำถามถึงผู้กี่ยวข้องทุกคน คุณมีความสุขกันดีอยู่หรือ ในสถานการณ์สังคมแบบนี้