เดินเรียน

ไม่น่าเบื่อ สนุกสนาน แอร์เย็น

     กิจกรรมกลุ่มบำบัดที่ทางตึกมรกตจัดไว้ให้บริการผู้ป่วยสุรา  มีอยู่กลุ่มหนึ่งเปรียบเสมือนการเรียนหนังสือสมัยใหม่  จะไม่ได้นั่งอยู่แต่ในห้องเรียนและก็จะไม่มีครูคนเดียวที่สอนหลายวิชา  คือการส่งผู้ป่วยที่เข้าบำบัดรักษาครบ  2  สัปดาห์แล้ว  พอขึ้นสัปดาห์ที่  3  ทุกวันอังคารเช้าและบ่ายวันพฤหัสบดีไปทำกลุ่มฟื้นฟูผู้ป่วยนอกที่ศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยนอกชั้น  3  ตึกอำนวยการ  การที่มีกิจกรรมนี้ขึ้นมา  เปรียบเสมือนเป็นการจูงใจให้ผู้ป่วยสุราจากตึกมรกตย้ายไปสู่ระยะบำบัดฟื้นฟูเพิ่มมากขึ้นจากเดิม  ย้ายไปร้อยละ  5  เป็นย้ายไปร้อยละ  10

     จากการสัมภาษณ์ผู้ป่วยที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้พบว่า  ผู้ป่วยส่วนใหญ่ชื่นชอบในการส่งผู้ป่วยมาทำกิจกรรมเพราะถือเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระยะฟื้นฟูและก็ไม่น่าเบื่อ  ได้เปลี่ยนสถานที่ทำกลุ่ม  ได้พบเจ้าหน้าที่ใหม่  แต่อนิจจามาบัดนี้  ทางตึกไม่สามารถส่งผู้ป่วยสุราที่อยู่บำบัดรักษาครบ  2  สัปดาห์แล้ว  มาทำกลุ่มฟื้นฟูผู้ป่วยนอกได้ทุกคนเพราะความจำกัดในเรื่องกำลังคนของศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยนอก  ทางตึกจึงส่งมาเฉพาะผู้ป่วยที่สนใจจะเป็นผู้ป่วยนอกเท่านั้น  ทางตึกเราก็กังวลว่าจะทำให้จำนวนการย้ายผู้ป่วยจากตึกมรกตไประยะฟื้นฟูน้อยลง  เราจึงคิดหาวิธีการ  motivate  เพื่อให้ผู้ป่วยย้ายเข้าสู่ระยะฟื้นฟูมากขึ้น  จึงประสานกับตึกพลอยรุ้งมาทำกลุ่ม  motivate  ให้ผู้ป่วยที่ตึกมรกต  ขณะนี้กำลังอยู่ในระยะดำเนินการ

     นอกจากมีกลุ่ม  motivate  จากตึกพลอยรุ้งแล้ว  เราก็ย้ายผู้ป่วยสุราไปสู่ระยะฟื้นฟูตามระบบ  คือเมื่อผู้ป่วยผ่านเกณฑ์การประเมินเข้าสู่ระยะฟื้นฟูก็ย้ายทันที  โดยมีการบอกผู้ป่วยและญาติให้เตรียมพร้อม  เมื่อถึงกำหนดย้ายจะได้ย้ายได้ทันที

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ตึกมรกต สถาบันธัญญารักษ์

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 22022, เขียน: 31 Mar 2006 @ 18:54 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 14:39 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)