การแบ่งปันไฟล์ให้กับเครื่องอื่นในระบบ

สมบูรณ์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
หากเราต้องการไฟล์ของใครสักคน ก็ต้องเดินทางไปยังจุดหมาย แต่ถ้าหากเป็นระบบเครือข่าย การแบ่งปันจะทำให้ไม่เสียเวลาในการเดินทางเลย

การแบ่งปันไฟล์และโฟลเดอร์  

1.เปิด My Computer หรือ Windows Explorer

2.คลิกขวาที่โฟลเดอร์ที่ต้องการ (ไฟล์ที่เราต้องการแบ่งปันจะต้องอยู่ในโฟลเดอร์นี้ด้วย)
เลือกคำสั่ง Sharing and Security…3.คลิกข้อความ “If you understand the security risks but want to share files without running the wizard, click here.” (ถ้ามี)

4.คลิกตัวเลือก “Just enable file sharing” แล้วคลิกปุ่ม OK (ถ้ามี)

5.คลิกตัวเลือก “Share this folder on the network” ให้มีเครื่องหมายถูก เพื่อแบ่งปันให้ใช้งานในเครือข่ายได้ (หากจะยกเลิกการแบ่งปันให้คลิกเอาเครื่องหมายถูกออก) แล้วคลิกปุ่ม OK

6.ตั้งชื่อที่ต้องการ (ไม่ควรเกิน 12 ตัวอักษร) ในช่อง Share name:

7.คลิกเอาเครื่องหมายถูกหน้าตัวเลือก “Allow network users to change my files” ออก เพื่อไม่ให้ผู้อื่นที่เข้ามาใช้งานผ่านเครือข่ายสามารถแก้ไขไฟล์ของเราได้

** ไม่ควรแบ่งปันทั้งไดร์ฟ เนื่องจากจะทำให้ใช้เวลานานในการแบ่งปัน และมีความเสี่ยงต่อข้อมูล **

ผู้บันทึก  :  อาทิตย์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานสารสนเทศความเห็น (0)