จากการร้องเรียนของผู้ป่วยว่าเจ้าหน้าที่ชอบแซงคิว     ทำให้งานผู้ป่วยนอกโดยคุณสมพิศ  จันทโรตถิผล ได้คิดวิธีโดยประสานกับแพทย์และพยาบาลเพื่อนัดให้แพทย์ตรวจให้เจ้าหน้าที่ในวันที่กำหนด   เช่น โรคผิวหนัง ,กระดูกและโรคเฉพาะทางอื่นๆ    ดิฉันคิดว่าการบริการน่าจะดีขึ้น   มีการติดต่อกลับไปสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ไม่ว่าง   นับว่าเป็นการพัฒนาอีกอย่างหนึ่งหลังจากผ่านHA   คงลดเสี่ยงบ่นจากผู้ป่วยและจากเจ้าหน้าที่ไปได้มาก    ใครต้องการใช้บริการก็รีบประสานมาที่OPDได้แล้วค่ะ