โดราเอม่อนที่ถูกสร้างขึ้นมานนี้เป็นการทดลองเพื่อตรวจสอบการทำงานว่าเมื่อสร้างแล้วสามารถใช้งานได้หรือไม่แต่ หลังจากที่ทดสอบแล้วปรากฏว่าสามารถทำใช้งานได้  ดังนั้นการ์ตูนตัวต่อไปสัญญาว่าจะทำให้ดีกว่านี้

ดูภาพคลิกที่นี่