#การใช้งาน Mambo เบื่องต้น
สามารถ Download รายระเอียดการใช้งาน Mambo เบื่องต้นได้ที่ ftp://mambo.psu.ac.th/mambo/manual/mambo_research_pr.pdf

#ปัญหาที่พบในการทดสอบติดตั้ง mambo 4.5.2.1 กับ linux fedora core 5

  • เจอปัญหา install ไม่ได้ ตอน stage 3 มันฟ้องเกี่ยวกับ mysql เนื่องจาก mysql 5 ติดมาพร้อม linux fedora core 5 อยู่แล้ว จึงไม่สามารถใช้งาน Mambo ได้
  • เข้าใช้งาน localhost/test-mambo ไม่ได้ เนื่องมาจาก ระบบรักษาความปลอดภัย SElinux ให้เป็น Enable ต้องตั้งค่า SElinux เป็น disable ก่อนแล้วบูทเครื่องใหม่ ก็ใช้ได้
Ruk  Tongruk
Computer Science # 3
Prince of Songkla University(Phuket)