ตัวอย่างการวาดรถยนต์ที่วาดโดยใช้ Flash (แต่ยังไม่สวยเท่าที่)  คลิกที่นี่ เพื่อดูภาพตัวอย่าง