การเข้าใช้งานทรัพยากรของคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่แบ่งปันไว้ (Sharing)

สมบูรณ์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ประโยชน์อย่างหนึ่งที่สำคัญของระบบเครื่องข่ายหรือเน็ตเวิร์ค (Network) ก็คือการแบ่งปันทรัพยากร เช่น ข้อมูลต่างๆ หรือเครื่องพิมพ์ ทำให้ประหยัดเวลาในการเดินทางและค่าใช้จ่ายเพราะใช้อุปกรณ์ร่วมกัน

การใช้งาน My Network Places
วิธีการเข้าใช้งานทรัพยากรของคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่แบ่งปันไว้

1. ดับเบิ้ลคลิก ไอคอน My Network Places 

2. คลิก View Workgroup Computer ที่หน้าต่างด้านซ้ายมือ จะปรากฏรายชื่อคอมพิวเตอร์เครื่องที่อยู่ใน Workgroup เดียวกันกับเครื่องเรา (หากมองไม่เห็นใครเลยหรือไม่สามารถเข้าไปเครื่องใครได้เลย เครื่องเราอาจเข้า LAN ไม่ได้ ให้ลองเช็คสาย LAN ว่าเสียบแน่นเรียบร้อยดีหรือไม่)3. ดับเบิ้ลคลิกชื่อเครื่องที่ต้องการเข้าใช้งาน จะเห็นทรัพยากรที่เครื่องนั้นแบ่งปันไว้ให้ เช่น โฟลเดอร์หรือเครื่องพิมพ์ ให้ดับเบิ้ลคลิกสิ่งที่ต้องการ (หากดับเบิ้ลคลิกที่เครื่องพิมพ์จะเป็นการติดตั้งเครื่องพิมพ์นั้นเพื่อใช้งานผ่านเครือข่าย)

4. เมื่อเข้าไปในโฟลเดอร์ที่แบ่งปัน จะเห็นไฟล์ข้อมูลต่างๆ ให้ทำการคัดลอก (Copy) ไฟล์ที่ต้องการมาไว้ที่เครื่องของเราเพื่อเปิดดูหรือแก้ไข

ข้อควรปฏิบัติ
** ไม่ควรเปิดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงไฟล์จากเครื่องอื่นผ่านเครือข่ายโดยตรง **
** ไม่ควรติดตั้งเครื่องพิมพ์ของผู้อื่นจากเครือข่ายไว้ใช้งานโดยพลการ **

ผู้บันทึก  :  อาทิตย์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานสารสนเทศความเห็น (0)