การฝึกงานวันที่ 31 มีนาคม 2549

Mambo

 

-ฝึกการใช้งาน Mambo (ต่อ)

-ทดลองเปลี่ยน Template โดยการ Install ไฟล์ (.zip) โดยลองเปลี่ยน Template ของ site ( frontend) และ Template ของ Admin (Backend)

-ทดลองเพิ่ม Contents, Component, Module ทำการเพิ่ม link เพลง, เกมส์ เป็นต้น

-ทำการศึกษาการวางตำแหน่งต่าง ๆ ของ Mambo เช่นการวางตำแหน่งของ Module การจัดซ้าย-ขวา เป็นต้น

ปัญหา

-ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องของเพื่อนระหว่างการทดลองใช้ Mambo คือ เครื่องมีการแบ่ง partitionน้อย (พื้นที่ไม่พอ) ทำให้ไม่สามารถใช้งาน my SQL และไม่สามารถทำงานได้

-ปัญหาในเรื่องของ การ Install Template ในส่วนของ Admin เมื่อทำการ Install ไป 2 Template แล้ว เมื่อทำการเพิ่ม Template ที่ 3 จะไม่สามารถเพิ่มได้ เพราะเมื่อทำการอัพโหลดแล้วนั้น ไฟล์จะไปอยู่ใน Template ในส่วนของ site  และมีบางไฟล์เมื่อทำการดาวน์โหลดมาแล้ว แต่ไม่สามารถ upload ขึ้นได้ (ตอนอัพโหลดขึ้น Failure)

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกงาน(สุรีย์รัตน์)ความเห็น (0)