การฝึกงานในวันที่ 31 มีนามคม 2549

ทดลองใช้ mambo ต่อ

ในวันนี้ได้ทำการทดลองใช้โปรแกรม mambo เพื่อสร้างและตกแต่ง homepage ต่อจากเดิม โดยได้ทำการปรับเปลี่ยนรูปร่างหน้าตาของ template โดยสามารถดาวน์โหลดได้จากอินเตอร์เนต นอกจากนี้ยังได้ทำการดาวน์โหลด module และ component ต่างๆมาใช้งาน อาธิเช่น เกมส์ และส่วนประกอบเพิ่มเติมใน web หลังจากที่ได้ทำการโหลดเรียบร้อยแล้วนั้น ก็ได้ทำการเรียกใช้ในส่วนที่ดาวน์โหลดมา แต่เกิดปัญหาเล็กน้อย เนื่องจากเป็นการลองผิดลองถูก ซึ่งก็ทำให้เข้าใจการทำงานได้มากขึ้น  นอกจากนี้ยังพบปัญหาการเพิ่ม administrator template มากกว่าสองตัวไม่ได้ และหลังจากที่ได้ทำการลบตัวที่ดาวน์โหลดออกก็ทำให้ ไม่สามารถดาวน์โหลดเพิ่มเติมได้อีก
และอีกปัญหาที่พบคือการแบ่งฮาร์ดดิสก์น้อยจนเกินไป ทำให้ sql ทำงานไม่ได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกงาน(วรรณวรางค์)ความเห็น (0)