โพล 47% หนุนเลิก "ซี ขรก."


เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม นายปรีชา วัชราภัย เลขาธิการคณะกรรมการข้าราการพลเรือน (ก.พ.) กล่าว่า สำนักงาน ก.พ. ได้ร่วมกับศูนย์วิจัยเอแบคโพลล์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ สำรวจความคิดเห็นของประชาชนกรุงเทพฯ จำนวน 540 คน เรื่อง "ข้าราชการกับพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551" พบว่าประชาชน      ร้อยละ 61.9 เห็นด้วยกับการนำหลักการบริหารบุคคลแนวใหม่มาใช้ ร้อยละ 47.0 เห็นด้วยกับการยกเลิกระบบจำแนกตำแหน่งแบบซี แล้วเปลี่ยนเป็นประเภทตำแหน่ง 4 ประเภท ได้แก่ บริหาร อำนวยการ วิชาการ และทั่วไป  ขณะที่      ร้อยละ 62.5 เห็นด้วยกับการปรับปรุงมาตรฐานค่าตอบแทนต่าง ๆ อาทิ การปรับเงินเดือนให้เป็นเปอร์เซ็นต์ โดยพิจารณาที่ผลงานเป็นหลักเพื่อให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานเอกชน นอกจากนี้ร้อยละ

69.8 ยังเห็นด้วยกับการจัดตั้งคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) เพื่อปรับปรุงนโยบายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบวินัยและการร้องทุกข์ของข้าราชการ

นอกจากนี้ ยังสำรวจความคิดเห็นข้าราชการพลเรือนทั่วประเทศ 1,061 คนด้วย โดยพบว่าข้าราชการส่วนใหญ่เข้าใจในเนื้อหาของ พ.ร.บ. ฉบับใหม่ใน 5 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1.การจัดทำประมวลจริยธรรมและจรรยาข้าราชการ     2.การกระจายอำนาจการบริหารงาน 3.การนำการบริหารบุคคลแนวใหม่มาใช้ 4.การจำแนกตำแหน่ง และ 5.การพิทักษ์ระบบคุณธรรม

มติชน 25 ต.ค. 51

หมายเลขบันทึก: 219056เขียนเมื่อ 27 ตุลาคม 2008 14:01 น. ()แก้ไขเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2012 02:59 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี