เมื่อคืนที่ผ่านมาก่อนจะลงมือทำงานที่หัวหน้าสั่งก็ได้อ่านหนังสือที่ได้รับแจกมาจากวัดชลประทานฯ เรื่องราวของประวัติท่านปัญญานันทะ

เรื่องราวช่างน่าสนใจตั้งแต่เริ่มต้นทำงาน ทำเพื่อโลก เพื่อชาวโลก เพื่อให้ตั้งอยู่ในหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า

แม้ปีนี้ท่านจะอายุครบ 95 ปีอีกไม่กี่วันท่านก็ยังคิดและทำงานๆๆๆๆๆๆๆอยู่ทุกวัน

ข้อคิดที่ได้เมื่ออ่านไปครึ่งเล่ม คือ ต้องกล้าคิด กล้าทำ และกล้าพูด ทำโดยไม่เกรงอำนาจใดๆถ้าไม่ผิด

ลืมเล่าเลยต้องเข้ามาอีกรอบ