การฝึกงานในวันที่ 30 มีนาคม 2549

การอบรมเกี่ยวกับการใช้ mambo และการสร้าง template ด้วยตนเอง

         ในช่วงเช้าของวันนี้ได้เข้าฟังอบรมเกี่ยวกับโปรเจคของรุ่นพี่ที่ทำเกี่ยวกับโควต้างานพิมพ์ (คล้ายๆกับการเติมเงินในมือถือ)ซึ่งได้รับรางวัลจากการประกวดของ NECTEC โดยโปรเจคดังกล่าวนั้นเป็นการพัฒนาต่อยอด โดยโปรเจคนี้นั้นเป็นการพัฒนาต่อยอดในส่วนของการสร้างและพัฒนา component ขึ้นเอง เพราะหากเป็นการพัฒนาใหม่ทั้งหมดนั้นจะต้องใช้เวลามากละต้องลงลึกในรายละเอียดมากขึ้นอีก และโปรแกรมดังกล่าวนี้ใช้ Pykota เป็น print server ไม่ใช้ฐานข้อมูลภายใน แต่ใช้โปรแกรมเดิมที่มีอยู่แล้ว  โดยโปรเจคนี้สามารถเพิ่ม user เพิ่มงานพิมพ์ เพิ่มเครื่อง printer  และใช้ web server-->apache และในการพัฒนาโปรเจคนี้นั้นจะต้องมีความรู้ในเรื่องของ function ของ php ของแต่ละ mambo จึงจะสามารถนำมาเขียน component ได้ สำหรับระบบปฏิบัติการที่ใช้นั้นเป็น fedora core 3

-ส่วนของ user นั้นจะอยู่ในส่วนของ frontend  ส่วนของadmin จะเป็นในส่วนของ backend ซึ่งสามารถทำการแก้ไขข้อมุลต่างๆใน homepage ได้

-ในการเขียนโปรแกรมนั้นต้องทำการแยกส่วนกันระหว่างโปรแกรมกับรูปภาพ ห้ามนำมาปะปนกัน เนื่องจากจะทำให้ไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง และไม่สามารถติดตั้งได้ โดยจะทำงานเพียงบางส่วนเท่านั้น

-ไม่ว่าจะสร้างอะไรขึ้นมาใน component จะต้องอยู่ใน XML ทั้งหมด

-ในการตั้งชื่อ component ในส่วนของ frontend ที่ถูกต้องนั้น ต้องเป็นในรูปแบบของ ชื่อ component.php เพื่อให้ mambo รู้ว่าเป็นส่วนที่จะนำมาแสดงใน frontend ให้ user มองเห็น แต่หากเป็นในส่วนของ backend นั้นจะต้องตั้งชื่อตามรูปแบบดังนี้ คือ admin.ชื่อ component.php

-ในการเลือก function นั้นจะต้องเลือกให้ตรงตามจุดประสงค์ของการใช้งาน

-file install และ uninstallนั้นเป็น file ที่อยู่ใน XML จำเป็นจะต้องมี

-queries ต่างๆนั้นจะสร้างใน XML และโครงสร้างก็เขียนใน XML

-ในการที่จะถอด component ออกนั้น เราต้องทำการ uninstallออกด้วย

-ในโปรเจคดังกล่าวนี้มีการดึงโปรแกรมของ component นั้นขึ้นมาด้วย javascript แต่ต้องอ้างให้ถูกต้อง และต้องรู้คีย์ที่ถูกต้องเพื่อดึงออกมาแสดงในส่วนของ frontend

-mambo ในแต่ละเวอร์ชั่นนั้นจะมี patternที่แตกต่างกันออกไป

-ในการประยุกต์ใช้นั้นเราสามารถ generate mambo ขึ้นมาอย่างง่ายๆ แล้วทำการนำ component ที่ต้องการมาประยุกต์ตามวัตถุประสงค์

         ในช่วงบ่ายนั้นจะเป็นการอบรมในส่วนของ การสร้าง template ขึ้นด้วยตนเอง

-ใน mambo นั้นมีการให้ template มาแล้ว แต่บางครั้งอาจจะยังไม่เป็นที่ถูกใจและไม่สามารถกำหนดส่วนต่างๆได้เอง ต้องเป็นไปในแบบที่มีมาให้แล้ว หากเป็นเช่นนี้ เราก็สามารถสร้าง template ขึ้นได้ด้วยตนเอง โดยวิธีการสร้าง template สามารถศึกษาในรายละเอียดได้จาก http://gotoknow.org/archive/2006/03/30/11/30/19/e21695

-ข้อจำกัดของ mambo คือ module แต่ละอันจะต้องวางให้เหมาะกับ template

-ในการสร้าง template ขึ้นเองนั้น จะมีการนำภาพที่ตกแต่งด้วย photoshop มา slide เป็นชิ้นๆแล้วนำมาวางในลักษณะของตาราง โดยกำหนดขนาดให้เหมาะกับภาพ จะทำคล้ายๆกับการต่อจิ๊กซอว์นั่นเอง

-ในการ sav e รูปภาพนั้น ควร save  as web เพราะจะทำให้size ของภาพลดลงอีก และสามารถ load ได้เร็วขึ้นอีกด้วย

*ในขณะที่ฟังการอบรมอยู่นั้น ได้มีการฝึกทำไปด้วยในตัวอีกด้วย

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกงาน(วรรณวรางค์)ความเห็น (0)