ข่าวคราว...งานรวมพลคนได้ลูกคืน..จากผู้ชำนาญการตึกทองเนื้อเก้า

เล่าสู่กันฟัง

เมื่อ 2 วันก่อนได้มีโอกาสไปมีส่วนร่วมในการจัดเตรียมงานรวมพลคนได้ลูกคืน เมื่อวันที่28 มีนาคม 2549 ซึ่งมีเจ้าภาพใหญ่ร่วมกันระหว่าง ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดลาดหลุมแก้ว สถาบันธัญญารักษ์ และสำนักงานป้องกันและปราบปราม

เป้าหมายในการจัดงาน

1.เพื่อให้ประชาชนเห็นผลงานในการกวาดล้างและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ผ่านมาของรัฐบาล

2.เพื่อยืนยันเจตคติของสังคม ครอบครัว และกระบวนการบำบัดรักษาอันจะเป็นการแก้ไขปัญหายาเสพติดระยะยาว

3.เพื่อยืนยันเจตนารมย์ความมุ่งมั่นของรัฐบาล ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

ผู้ร่วมงาน

- ผู้อำนวยการศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ

- คณะผู้บริหารจากสำนักงาน ปปส. กรมคุมประพฤติ สถาบันธัญญารักษ์ กรมสุขภาพจิต กรุงเทพมหานคร

- กลุ่มผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟู กลุ่มครอบครัว ชุมชน และสถานประกอบการที่ผ่านการบำบัดฟื้นฟูและกลับเข้าสู่สังคม

- กลุ่มมวลชนในจังหวัดปทุมธานี จำนวน 1,000 คน

รูปแบบการจัดงาน

เป็นการเสวนา "กว่าจะได้หัวใจคืนมา" โดยการเชิญผู้อำนวยการศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ ขึ้นเป็นประธานในงานและมอบนโยบายในงาน พิธีกรได้เชิญครอบครัวที่ผ่านการบำบัดไปแล้วทั้งหมด 4 ครอบครัวทั้งชาย-หญิง หากท่านสนใจบรรยายกาศเสวนาขอเชิญติตามตอนต่อไปนะค่ะ รับรองว่า...เด็ด..ขอบอก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ตึกมุก2550ความเห็น (0)