การฝึกงานวันที่ 30 มีนาคม 2549

การพัฒนา Component + การปรับแต่ง Template บน Mambo

 

การพัฒนา Component บน Mambo

 • เข้าฟังการอบรมโปรเจคของพี่ที่ได้รับรางวัลของ NECTEC เรื่องการพัฒนาการใช้งานระบบพิมพ์งานโดยใช้ Mambo
 • ระบบปฏิบัติการที่ใช้ คือ Fedroa Core 3 เป็นตัว server ใช้ radius ,Windows XP เป็น user
 • ใช้หลักการพัฒนา component บน Mambo
 • โปรเจคนี้เป็นการพัฒนาแบบต่อยอด ในเรื่องการนำ Component มาพัฒนาต่อบน Mambo เนื่องจากในเรื่องของ Component และเรื่อง Mambo ก็มีเนื้อหาอยู่แล้ว หากเราสามารถนำมาพัฒนาและใช้งานได้จริง ก็จะมีประโยชน์กว่า และง่ายกว่าการไปศึกษาทำเรื่องใหม่ ๆ ตั้งแต่ต้น ซึ่งจะต้องใช้เวลาที่ยาวนานกว่าในการทำโปรเจค
 • โปรเจคนี้เป็นโปรเจคที่เกี่ยวกับ การใช้งานระบบการพิมพ์โดย ผู้ใช้บริการสามารถทำการเติมเงินโควตาการพิมพ์ได้เลย เหมือนกับการซื้อบัตรเติมเงิน และยังสามารถตรวจสอบวัน-เวลา การเติมเงิน ว่าเติมไปเท่าไร และใช้พิมพ์งานอะไรไปเท่าไร ในวันใดบ้าง  มียอดคงเหลือเท่าไร เป็นต้น
 • มีการใช้ database ที่ไม่ใช่ของ Mambo ด้วย คือใช้ Pykota Server
 • สามารถทำการเพิ่มเครื่อง printer, เพิ่มงานพิมพ์, เพิ่ม user
 • การทำงานจะมีทั้งฝั่งของ user และ ฝั่งของ Admin
 • frontend : การทำงานที่ติดต่อกับฝั่ง user
 • backend : เป็นหน้าในส่วนของ Admin ทำงานติดต่อกับ Admin
 • การติดตั้ง Component จะต้องมีตัว Installer และ Uninstaller
 • ตัว Installer file เขียนด้วยภาษา XML
 • ต้องมีความรู้ php, My SQL และการเขียน Function ต่าง ๆ ของ php
 • ในการเขียนส่วนของโปรแกรมจะต้องแยกส่วนของรูป และส่วนของโปรแกรม ไว้ต่างหาก คือถ้าเป็นรูปก็ต้องใส่รูปก่อนให้หมด แล้วค่อยใส่ส่วนของโปรแกรม  เพื่อให้รูปขึ้นครบ และถ้านำทั้งรูปและส่วนของโปรแกรมมาปนกัน จะทำให้ติดตั้งไม่ได้
 • โครงสร้างทุกอย่างที่จะใช้ต้องใส่ใน XML หมด ไม่อย่างนั้นจะเรียกใช้ Component ไม่ได้
 • การตั้งชื่อของ Component ในส่วนของการใช้งานของ user หรือ (Frontend) คือชื่อ Componet.php  เพื่อเป็นตัวบอกว่าที่หน้าของ user มี link ไปไหนบ้าง และเวลา link จะต้องใช้ target = "cwindow" เท่านั้น
 • การกำหนดชื่อของ Component ในส่วนของ Backend นั้น จะกำหนดว่า Admin.ชื่อ Component.php  ซึ่งจำเป็นจะต้องเขียนแบบนี้ ไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถใช้งานได้ และการกำหนดชื่อ Component นั้น  จะเป็นการกำหนดให้ Mambo เรียกใช้งาน Componentตามที่เรียกมา
 • ในโปรเจคนี้จะมีการดึง Component ออกมาด้วย javascript
 • การสร้าง query จะต้องสร้างใน XML
 • ในการที่จะถอด Component ออก จะต้องทำการ Uninstall ด้วย
 • ในการค้นหา function เพิ่มเติมสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาการเขียน function ของ Mambo สามารถทำการค้นหาด้วยคำว่า Mambo+API
 • Mambo ที่ใช้ในการทำงานนี้เป็น version 4.5.1A และสามารถนำมาใช้ใน version 4.5.2 ได้ด้วย
 • Mambo คนละ version กันก็จะมีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป

การปรับแต่ง Template บน Mambo

 • ใน Mambo จะให้ Template ไม่มาก ถ้าต้องการแบบใหม่ หรือแบบอื่น ๆ จำเป็นจะต้องไปหา download และ install เอง
 • เราสามารถทำ Template มาใช้เองใน Mamboได้
 • ข้อจำกัดในการทำ Template เองคือ ต้องดู Module ที่นำมาวางให้เหมาะสมกับ Template ที่เราสร้างขึ้น
 • โปรแกรมที่ใช้สำหรับการสร้าง Template  เช่น Photoshop, Dreamweaver MX, Dreamweaver Mamo Template builder Extension, Edit plus, Winzip เป็นต้น
 • เราสามารถนำ Background ที่เราต้องการมาทำการ slide เป็นชิ้นเล็ก ๆ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการโหลดหน้า webpage
 • ในการเลือก save สำหรับภาพที่เราทำการ slide ไว้แล้วนั้นเราสามารถเลือก save สำหรับ web ในโปรแกรม photoshop ได้ เพราะขนาดไฟล์ที่ได้จะต่างจากการ save แบบธรรมดา (ทำให้ภาพโหลดได้เร็วขึ้น)
 • วันนี้ได้ทดลองฝึกการทำ Template ด้วยตัวเอง โดยการนำภาพที่ทำการ slide จาก photoshop มาประกอบกันใน Dreamweaver จะได้เป็น Background

ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมโดยคุณ [email protected] ได้ที่ http://gotoknow.org/archive/2006/03/30/11/30/19/e21695
 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกงาน(สุรีย์รัตน์)ความเห็น (0)