ในวันนี้เวลากลางวัน   ประธานองค์กรแพทย์คนใหม่ได้เรียกประชุมเพื่อปรึกษาเรื่องการรับแพทย์ศัลยกรรมคนใหม่     หลังจากการได้ซักถามประวัติกันอย่างละเอียดคณะกรรมการก็มีมติเห็นชอบ   หลังจากนั้นก็ได้ปรึกษาเรื่องที่เป็นยาหม้อใหญ่คือการพัฒนาระบบเวชระเบียน      มีการแนะนำกันหลายเรื่องแต่จะหาคนเป็นเจ้าภาพก็ต้องมองหน้ากันสักพัก   ผลสุดท้ายท่านประทานก็อาสาไปดูเอง    ใครมีข้อแนะนำระบบเวชระเบียนที่ดีก็แนะนำได้ค่ะ