ต้องรู้ลึกรู้จริงถึงทำได้

BEERTHAI
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เมื่อวานจนถึงวันนี้ต้องอยู่หน้าคอมเพื่อทำงานให้สำเร็จลุล่วง 2 ชิ้น คือ เอกสารประกอบการอบรมที่จะไปอบรมให้ครู ต.ช.ด. ที่จังหวัดสระแก้ว เกี่ยวกับเรื่องของการเก็บตัวอย่างและจำแนกพรรณไม้ และอีกชิ้นคือเอกสารคู่มือประกอบรายงานการวิจัยเรื่อง "วิถีชุมชนบ้านหันทรายกับเห็ดในป่าพ่อหลวง"

งาน 2 ชิ้นนีขณะที่พิมพ์ก็นั่งทำความเข้าใจไปด้วย

เล่มที่ 1 ขณะที่ทำไปเราก็ต้องอ่านเพื่อพิมพ์ตามทำให้เราได้รู้เรื่องราวของพรรณไม้มากขึ้น องค์ประกอบช่างมากมายเหลือเกิน ทั้งต้น ดอก ใบ ในดอกก็มีเรณู สปอร์ โอ๊ยเยอะแยะมากมาย เราไม่เคยสนใจเลยไม่รู้เรื่องถึงตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยสนใจ

เล่มที่ 2 เราทำตามประสบการณ์ของตคัวเองและภูมิปัญญาที่เราได้เก็บมาจากที่ไปเรียนรู้จากชุมชน มันมีชีวิตน่าสนใจ

แต่ทั้ง 2 เล่มที่ทำ ทำให้รู้ว่าคนจะเขียนหรือบอกอะไรเราได้ก็ต้องรู้จริงเพราะถ้ารู้ไม่จริงก็จะตอบคำถามไม่ได้ ทำให้เสียความมั่นใจไปอีก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน BEERTHAI_FCKMความเห็น (0)