30 มีนาคม 2549 (yah)

" รู้จักประยุกต์ ในแบบของคุณ "

        เข้าอบรมการเขียน component (print service) บน mambo ใช้ php ในการสร้าง component และการทำ template ซึ่ง template เป็นสิ่งจำเป็น สำหรับ mambo
        เวลาเราจะสร้าง component ใหม่ ก่อนที่เราจะทำการ Install เราต้องทำการ สร้าง file php แบบทั่วไปแล้วเอามาทำเป็น zip file
        Template คือ แบบฟอร์มสำเร็จรูปที่เราสมารถนำไปใช้งานได้
        การสร้าง Template ด้วยตนเอง สิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง ประกอบไปด้วย 3 ไฟล์ ดังนี้

            1. css

            2. index.php

            3. templateDetails.xml

        template ใน mambo โครงสร้าง ไม่สลับซับซ้อนมากนักประกอบด้วย
โครงสร้าง หลัก ใน template ประกอบด้วย template/index.php (เป็นไฟล์ หลักที่ที่แสดงผล ของ template ) ซึ่ง index.php เป็น file php ภายในเป็นโครงสร้าง แบบ table เสียส่วนใหญ่ ส่วนงานกราฟิคใน template ใช้หลักการของการแทรกภาพ ธรรมดา หรือการทำพื้นหลังของ table ซึ่งใน โครงสร้างของ template จะมีส่วนแทรก php script ที่บอกตำแหน่งของ module อย่างเช่น left ,right , user1 , user2 เป็นต้น..ในส่วนของ การแสดงเนื้อหา จะเป็นการแทรก script main body สำหรับการแสงข่าวสารใน mambo ..

        *** วันนี้วิทยากรได้สอนให้กำหนดโครงสร้างหลักของ template ให้เป็น ตารางแบบ 1x 4 กำหนดขนาด ให้เป็น 100 %

        วิธีการปรับแก้ และการศึกษาโครงสร้าง .. ที่เราสนใจ
        โดยใช้ Macromedia dream ในการปรับแก้ และรองรับการติดตั้ง extension (ตัวที่ติดตั้งเพิ่มสำหรับการ แทรกสคริปสำหรับทำ template mambo สามารถติดตั้ง ใน dream ได้ทำให้สะดวกมากขึ้น ในการแทรก script
และนอกจาก โครงสร้าง แล้ว ตัวควบคุมการแสดงผล CSS ก็มีส่วนสำคัญมาก CSS จะอยู่ใน template/css/template_css.css

        โปรแกรมที่จำเป็นสำหรับ การจัดการ template ใน mambo

            1. Photoshop 7.0 หรือ cs
            2. Dreamweaver
            3. Editor เช่น notepade หรือ editplus
            4. โปรแกรมจัดการเกี่ยวกับ xml
            5. CSS editor

         ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้าง template ได้ที่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกฝึกงาน(อาซียะฮ์)ความเห็น (0)